Tag Archief van: Heerlen

AUTI-TREFF – Autisme Op Je Bord

Op deze avond krijgen we uitleg over Autisme Op Je Bord. Autisme Op Je Bord heeft ook letterlijk het uiterlijk van een bordspel en is een werkvorm die je begeleidt bij het creëren van een beeldvorming waarin óók de oorzaak en de autisme specifieke domeinen zijn opgenomen.

Door met zogenaamde domeinen te werken ontstaat er duidelijkheid voor alle betrokkenen met betrekking tot de voortgang van het hulpverleningsproces. De bedoeling van Autisme Op Je Bord is met jezelf en anderen in gesprek te gaan over wat autisme precies voor jou inhoudt. Hoe kan ik vanuit het kijken naar gedrag ontdekken welke oorzaken aan datzelfde gedrag ten grondslag liggen? \

Autitreff- uitwisselingsavond voor ouders & naasten

AUTI-TREFF heeft zich ontwikkeld tot een bijeenkomst waarbij iedereen die zich betrokken voelt bij autisme elkaar kan ontmoeten en informeren. Dit zijn overwegend ouders of andere naasten maar ook dikwijls dienstverleners, beleidsmakers, zorgverleners die van belang kunnen zijn voor mensen met autisme. Deze opzet voldoet aan een behoefte.

Wij merken echter dat er ook behoefte is aan meer specifiek lotgenotencontact voor ouders/naasten. Om die reden aparte avonden waarbij alleen ouders en/of directe naasten welkom zijn. Dat kunnen ook ouders zijn die, net als hun kind, ook ASS blijken te hebben. Mensen met autisme die geen moeite (meer) hebben met de rol van ouders en/of zich goed in hun positie kunnen verplaatsen zijn uiteraard ook van harte welkom.

Voor contact en informatie:

E autitreff@gmail.com
T  045 5427742
Facebook: Auti-Treff