Tag Archief van: Cliëntondersteuning

Gratis scheiden? Het kan echt!

Veel inwoners van Nederland zijn net weer hersteld van de kredietcrisis, of er is al weer een Coronavirus over het land uitgewaaid. Velen worden economisch gezien hard getroffen.

Door financiële zorgen staan relaties sneller onder druk. Het is dan ook de verwachting dat het aantal echtscheidingen zal oplopen. Om Nederlanders die het financieel zwaar hebben toch goed te begeleiden tijdens de echtscheidingsprocedure is de Stichting Samen Gratis Scheiden opgericht.

Stichting Samen Gratis Scheiden regelt de echtscheiding, scheiding van tafel en bed en verbreking van samenleving op mediationbasis.  Op die manier kunnen partijen in goed onderling overleg, samen de gevolgen  van een echtscheiding regelen. Dit is ook belangrijk voor de kinderen. Niemand is gebaat bij een vechtscheiding.

Stichting Samen Gratis Scheiden is echt de enige organisatie in Nederland, waarbij mensen helemaal gratis kunnen scheiden. Ook mensen die het niet zo breed hebben, hebben in hun ogen recht op goede deskundige begeleiding tijdens de echtscheidingsprocedure. De medewerkers van de Stichting worden gesubsidieerd door de overheid (Raad voor Rechtsbijstand). Zij betalen zelf de eigen bijdrages en griffiegeld voor cliënten. Op deze manier kunnen zij het concept daadwerkelijk geheel gratis aanbieden aan de inwoners van Nederland.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het telefoonnummer 088-116 4444 of zie www.samengratisscheiden.nl.