Berichten

Proef met gemeentelijk servicepunt in Buurtpunt De Koffiepot

Vanaf 9 september schuift een medewerker van burgerzaken om de week aan bij Buurtpunt de Koffiepot in Hoensbroek. Daar kunnen buurtbewoners op maandagochtend van 9.00-12.00 uur vrijblijvend binnenlopen. De proef duurt een half jaar en wordt daarna geëvalueerd.

Mensen kunnen er terecht met vragen of informeren naar gemeentelijke producten. Ook kan een medewerker helpen met het digitaal aanvragen van gemeentelijke producten. Als een vraag niet direct beantwoord kan worden, wordt deze doorgestuurd naar een specialist bij de gemeente voor de verdere afhandeling. Er worden geen paspoorten, uittreksels en rijbewijzen verstrekt tijdens de inloop.

“We willen met deze proef het contact met onze inwoners verder verbeteren en hun betrokkenheid vergroten. Met deze inloop in de buurt krijgen we meer zicht op de behoefte die daar leeft en of deze manier van dienstverlening een aanvulling kan zijn op de andere communicatiemethoden die we inzetten”, aldus wethouder Adriane Keulen.

Events