Berichten

Kledingdagen in mei en juni

De kledingdagen van de Kledingbank Limburg staan gepland op 17 en 18 mei (voor alleenstaanden) en op 31 mei en 1 juni (voor alleenstaande ouders en gezinnen). Onder voorbehoud van alle corona-maatregelen, vinden deze dagen op een veilige manier plaats.

Dit jaar wordt gewerkt met blokken waarin mensen naar de kledingdagen kunnen komen. Heb je een cliënt die je hiervoor wilt aanmelden? Meld je dan bij Sylvia Vaessen, dan kunnen jullie samen overleggen welke dag en welk blok.

Onderstaand vind je de brieven waarmee je een cliënt kunt uitnodigen. Vul de brief verder aan. Alleen met de uitnodiging en een geldig ID mag de cliënt naar binnen.

kledingdag 2021 10-12 uur

kledingdag 2021 13-15 uur

Proef met gemeentelijk servicepunt in Buurtpunt De Koffiepot

Vanaf 9 september schuift een medewerker van burgerzaken om de week aan bij Buurtpunt de Koffiepot in Hoensbroek. Daar kunnen buurtbewoners op maandagochtend van 9.00-12.00 uur vrijblijvend binnenlopen. De proef duurt een half jaar en wordt daarna geëvalueerd.

Mensen kunnen er terecht met vragen of informeren naar gemeentelijke producten. Ook kan een medewerker helpen met het digitaal aanvragen van gemeentelijke producten. Als een vraag niet direct beantwoord kan worden, wordt deze doorgestuurd naar een specialist bij de gemeente voor de verdere afhandeling. Er worden geen paspoorten, uittreksels en rijbewijzen verstrekt tijdens de inloop.

“We willen met deze proef het contact met onze inwoners verder verbeteren en hun betrokkenheid vergroten. Met deze inloop in de buurt krijgen we meer zicht op de behoefte die daar leeft en of deze manier van dienstverlening een aanvulling kan zijn op de andere communicatiemethoden die we inzetten”, aldus wethouder Adriane Keulen.

Events