Events

AUTI-TREFF – Autisme Op Je Bord

Op deze avond krijgen we uitleg over Autisme Op Je Bord. Autisme Op Je Bord heeft ook letterlijk het uiterlijk van een bordspel en is een werkvorm die je begeleidt bij het creëren van een beeldvorming waarin óók de oorzaak en de autisme specifieke domeinen zijn opgenomen.

Door met zogenaamde domeinen te werken ontstaat er duidelijkheid voor alle betrokkenen met betrekking tot de voortgang van het hulpverleningsproces. De bedoeling van Autisme Op Je Bord is met jezelf en anderen in gesprek te gaan over wat autisme precies voor jou inhoudt. Hoe kan ik vanuit het kijken naar gedrag ontdekken welke oorzaken aan datzelfde gedrag ten grondslag liggen? \