Missie

Heerlen STAND-BY! is een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisaties. Wij dragen bij aan duurzame, preventieve en betaalbare welzijnsdiensten en zorg in de gemeente Heerlen en een betere gezondheid van de Heerlense bevolking. Dat doen we met elkaar, onze partners, de inwoners van Heerlen en de gemeente Heerlen.

Visie

Wij geloven in een betekenisvol leven voor alle inwoners van Heerlen. Niet wij bepalen waar aan wordt gewerkt. Wij vragen mensen wat zij het liefst zélf willen veranderen en spreken daarmee hun individuele kracht en mogelijkheden aan. We werken met hen aan duurzame gezondheid en welzijn aan de hand van persoonlijke doelen. Zijzelf, familie, vrienden, kennissen en de buurt of wijk spelen hierbij een belangrijke rol. Daarbij kijken we ook naar hetgeen mensen, binnen hun eigen mogelijkheden, kunnen bijdragen aan de Heerlense samenleving.