Missie

Heerlen STAND-BY! is een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisaties. Wij dragen bij aan duurzame, preventieve en betaalbare welzijnsdiensten en zorg in de gemeente Heerlen en een betere gezondheid van de Heerlense bevolking. Dat doen we met elkaar, onze partners, de inwoners van Heerlen en de gemeente Heerlen.

Visie

Wij ondersteunen burgers van Heerlen, om met de uitdagingen in het dagelijks leven om te gaan. Wij helpen hen om hun leven vorm te geven op een voor hen betekenisvolle wijze.

Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en stimuleren burgers om hun individuele kracht en hun talenten en mogelijkheden aan te wenden. Voor zichzelf, voor de mensen in hun directe omgeving én voor hun buurt.

Samen werken wij aan buurten waar mensen prettig samenwonen, elkaar kennen en bereid zijn om elkaar te helpen. Wij zorgen voor plekken in de buurt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten en voorzieningen aanwezig zijn.

Wij maken gebruik van de kracht en creativiteit van onze professionals en geven hen de ruimte om vernieuwende vormen van ondersteuning te ontwikkelen. Op deze wijze dragen wij bij aan het versterken van gezondheid en welzijn van burgers en buurten.