Een klacht indienen

Heerlen STAND-BY! doet er alles aan om de begeleiding en ondersteuning optimaal te laten aansluiten aan uw verwachtingen en behoeften. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. 

Wilt u geen gebruik maken van de vertrouwenspersoon of heeft het gesprek met de vertrouwenspersoon uw onvrede niet weggenomen, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht kunt u per mail of per brief indienen. In uw klacht beschrijft u zo duidelijk mogelijk:

  • wat uw klacht is;
  • over wie de klacht gaat;
  • wat u al gedaan heeft om de klacht op te lossen;
  • uw contactgegevens.

Uw klacht stuurt u via e-mail of per brief naar het secretariaat van de Klachtencommissie:

E  klachtencommissie@heerlenstandby.nl

Klachtencommissie Heerlen STAND-BY!
t.a.v. het secretariaat
Postbus 191
6400 AB Heerlen

Hoe werkt de klachtencommissie?

De leden van de Klachtencommissie zijn onafhankelijk en hebben de plicht om alles wat zij horen geheim te houden. Alles wat u vertelt blijft dus binnenskamers.

Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht hoort u of deze in behandeling wordt genomen. Soms is meer informatie nodig of moet de klacht ergens anders worden ingediend. Ook dat laat de Klachtencommissie u dan binnen twee weken weten.

Om de klacht te onderzoeken, kan de Klachtencommissie vragen stellen aan de medewerker of de organisatie maar ook aan anderen.

In onze folder vindt u meer informatie.  Of raadpleeg onze Klachtenregeling

close

Blijf op de hoogte!
Abonneer u nu op onze nieuwsbrief:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen om u onze nieuwsbrief toe te sturen.