Niet of juist wel tevreden? Laat het ons weten!

Heerlen STAND-BY! biedt begeleiding en ondersteuning. Wij proberen dit zo goed mogelijk te laten passen bij wat u wilt en nodig heeft. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Bijvoorbeeld over:

 • de hulp die u van Heerlen STAND-BY! krijgt;
 • de manier waarop onze hulpverlener met u omgaat;
 • informatie die u wel krijgt of juist niet;
 • als u zich niet fatsoenlijk behandeld voelt.

Vragen, problemen of gevoeligheden

Als u niet tevreden bent, bespreek dit altijd zo snel mogelijk. Dan kunnen we meteen beginnen met oplossen. Vaak kunt u het probleem bespreken met uw eigen begeleider. Samen komt u er meestal al uit.

Soms helpt dit niet. Of u wilt of kunt het probleem niet bespreken met uw begeleider. Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris:

 • helpt u om duidelijk te krijgen waarover u precies ontevreden bent;
 • bekijkt hoe én of uw onvrede opgelost kan worden in een gesprek met uw contactpersoon of de leidinggevende;
 • informeert u over andere manieren om een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door een klacht in te dienen;
 • helpt u bij het opschrijven van uw klacht;
 • ondersteunt u als u een gesprek heeft met de klachtencommissie.

Een klacht indienen

Uw klacht kunt u per mail of per brief indienen. In uw klacht beschrijft u zo duidelijk mogelijk:

 • wat uw klacht is;
 • over wie de klacht gaat;
 • wat u al gedaan heeft om de klacht op te lossen;
 • uw contactgegevens.

Uw klacht stuurt u via e-mail of per brief naar de klachtenfunctionaris:

E  klachten@heerlenstandby.nl

Heerlen STAND-BY!
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 191
6400 AB Heerlen

Of vul het klachtenformulier op onze website in.

Hoe werkt de klachtencommissie?

De leden van de Klachtencommissie zijn onafhankelijk. Ze hebben de plicht om alles wat zij horen geheim te houden. Alles wat u vertelt blijft tussen vier muren.

Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht hoort u of deze in behandeling wordt genomen. Soms is meer informatie nodig of moet de klacht ergens anders worden ingediend. Ook dat laat de Klachtencommissie u dan binnen twee weken weten.

Om de klacht te onderzoeken, kan de Klachtencommissie vragen stellen aan de medewerker of de organisatie maar ook aan anderen.

Meer informatie?

Hier vindt u de complete Klachtenregeling Heerlen Stand-By 2022

Een compliment geven

Bent u heel erg tevreden over onze hulp? Dan vinden we dat natuurlijk ontzettend leuk om te horen. Via onderstaand formulier kunt u ons een compliment geven. Is uw compliment gericht aan een specifieke medewerker, dan geven we het compliment graag aan deze medewerker door.

Vul hier uw compliment in.