Artikelen die alleen via de Update van Heerlen STAND-BY! te lezen zijn
– NIET BESTEMD VOOR ALGEMENE PUBLICATIE-

ZUYD Hogeschool

  • De samenwerking in de Leergemeenschap in Heerlerheide verloopt uitstekend. De meerwaarde van de hogeschool is hier groot.
  • Voor volgend jaar vragen we samen een RAAK subsidie aan om de samenwerking voort te zetten. Zo willen we het leervermogen van de coöperatie verder vergroten.
  • Daarnaast heeft Zuyd HS ons gevraagd om deel te nemen aan de Programmaraad lectoraat Sociale integratie/ Werkplaats sociaal domein. Een eer waar we graag op ingaan.

Informele zorg

De samenwerking met de informele zorg op operationeel vlak is er al. Zoals bijvoorbeeld bij de inloop voor mantelzorgers of het trainen van vrijwilligers. Maar we willen graag meer. We zijn van plan om na de zomervakantie met kwartiermakers informele zorg te starten. Dit zijn medewerkers van Heerlen STAND-BY! die gecoacht worden door CIZOP om aan de slag te gaan met:

  • het gelijkwaardiger inrichten van dienstverlening t.a.v. mantelzorgers;
  • het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers;
  • respijtzorg beter kunnen aanbieden.

Vluchtelingenwerk

Asielzoekers en statushouders: een specifieke groep inwoners van Heerlen, die om specifieke aandacht vraagt. Om te voorkomen dat hun hulpvragen verder toenemen en om de integratie te bevorderen gaan we in een vroeg stadium samen met Vluchtelingenwerk aan de slag. Ook dit doen we in een pilot waarbij onze medewerkers leren over voorkomende culturen bij vluchtelingen en hen willen leren om de taalbarrière te beslechten.

Buurtpunten en -locaties

Buurtlocaties worden opgezet daar waar mensen van nature al komen of daar waar juist een hiaat is. In het eerste geval sluiten we aan op bestaande plaatsen en in het tweede geval ontwikkelen we zelf een buurtlocatie. Inmiddels maken we ook al gebruik van accomodaties die niet van één van de leden zijn zoals een ruimte bij een sportvereniging,  een accommodatie van de gemeente en school.

Bij de selectie, opening en programmering van een buurtlocatie gaat er een zogenaamde kwartiermakersgroep aan de slag. Deze groep bestaat uit bewoners, buurtorganisaties, buurtambassadeurs en medewerkers van Heerlen STAND-BY! Een aantal plekken waar we nu een buurtlocatie starten, hebben de potentie om uit te groeien tot volwaardig Buurtpunt, afhankelijk van de behoeften en het animo in de buurt.

Begroting 2020 & opvolging directie

Aanloop naar begroting 2020

We zijn gestart met de eerste voorbereidingen op de begroting van 2020.  Samen met de werkgroep Financiën & controlling onderzochten we het begrip functionele begroting. Dit leidt tot een aantal uitgangspunten waarover de ALV vergadert.

Opvolging directie

Het Bestuur nam de werving en selectie van de nieuwe directie ter hand. De eerste gespreksronde heeft inmiddels plaats gevonden en de verwachting is dat in de loop van juni bekend kan worden gemaakt wie de nieuwe directeur van Heerlen STAND-BY! wordt.

AVG

Een tweetal AVG-functionarissen en jurist brachten in kaart hoever we zijn met de uitvoering van ons plan van aanpak rondom de AVG. Hieruit blijkt dat we op koers liggen.
Desalniettemin vraagt de uitvoering de komende tijd aandacht. Niet zozeer op technisch vlak, maar meer in houding & gedrag van alle medewerkers. We starten dan ook een kleine awareness-campagne. En uiteraard vindt de risico-inventarisatie van KeDo binnenkort plaats.

Governance

De werkgroep Toezicht adviseerde over de invulling van indirect en waardengericht toezicht. Op 28 mei houdt de extern adviseur dhr. Hoek dit advies tegen het licht samen met bestuurders en toezichthouders. De heer Hoek heeft op voorhand al aangegeven dat het advies zoals het er nu ligt voor het grootste gedeelte passend is voor het doel.

Startschot voor transformatie dagbesteding

Een startschot is het niet helemaal, we zijn hier natuurlijk al een tijdje mee aan de slag. Maar vanaf mei gaan we aan de slag met een nog breder transformatieplan. Eén van de onderdelen is het beschrijven van de transformatie per dagbestedingslocatie. Hierin komt te staan welke mooie successen de dagbesteding op die locatie al boekt en welke transformatiekansen er nog liggen.

Het onderling delen van deze successen en kansen geven we veel aandacht. Daarnaast onderzoeken we of in elk gebied voldoende adequate dagbesteding voor de inwoners beschikbaar is. Zijn de dagbestedingslocaties wel zo logisch verdeeld over Heerlen op dit moment?

Kwartiermakers sport & cultuur

Afgelopen periode wijzigden we de opdracht en daarmee de inzet  van de kwartiermakers sport & cultuur.

In 2018 inventariseerden we de ondersteuningsvraag van inwoners op het gebied van sport en cultuur en ontsloten we het sportieve en culturele aanbod verder. Opmerkelijk was dat er weinig vraag is naar sport en cultuur.

Daar waar er wel vragen waren, hebben we er acties aan gekoppeld. Het aanbod van de Buurtpunten werd uitgebreid of inwoners werden in contact gebracht met lokale verenigingen.

Alternatieven voor individuele begeleiding

In het najaar van 2018 hebben we twee alternatieve ondersteuningsvormen ontwikkeld: kortdurende groepsbegeleiding en kortdurende thuisbegeleiding. Hiermee bieden we alternatieven voor langdurige ondersteuning die één-op-één achter de voordeur plaatsvindt en die vaak onvoldoende tot vooruitgang leidt.

Afgelopen maanden implementeerden we deze nieuwe begeleidingsvormen breder, hetgeen leidde tot heel tevreden inwoners én medewerkers.

Binnenkort evalueren we deze aanpak op maatschappelijke kosten en opbrengsten. Als deze evaluatie ook positief uitpakt, gaan we deze werkwijze inzetten in heel Heerlen.