Artikelen en publicaties die in magazines, kranten en online verschenen zijn.

Leergemeenschap Heerlerheide in WMO-magazine

In het november-nummer van WMO-magazine verschijnt een artikel over de leergemeenschap die Heerlen STAND-BY! onlangs in Heerlerheide gestart is. Onder de kop ‘In Heerlen leren ze van elkaar’ wordt uitgelegd hoe de leergemeenschap de burger een stem geeft in de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning.

Hoe kunnen sociale buurtteams invulling geven aan preventie en vroegsignalering? Hoe kun je goed met andere professionals
samenwerken in een coöperatie en hoe betrek je de informele zorg daar meer bij? Het zijn slechts enkele vragen waarop een gloednieuwe ‘leergemeenschap’ in Heerlen het antwoord gaat zoeken.

In het artikel vertellen onder andere wethouder Van Zutphen en Erik van Rossum, lector Wijkgerichte Zorg van Zuyd
Hogeschool wat zij verwachten van de leergemeenschap.

Lees hier het hele artikel>>