Nieuwkomers welkom in Heerlerheide

Sinds deze zomer worden statushouders in Heerlerheide wegwijs gemaakt in de verschillende buurten van Heerlerheide. De nieuwkomers die al langer in Nederland wonen brengen hen een ‘welkomstbezoek’ bij hen thuis, wat zeer op prijs wordt gesteld.

Met de welkomstbezoeken willen we twee dingen bereiken. We kijken hoe het met de nieuwkomers gaat, of zij zich redden, of ze zich al een beetje thuis voelen in hun nieuwe buurt en om te horen of zij al contact hebben andere buurtbewoners. Daarnaast informeren we hen over het activiteitenaanbod in de buurt en de steun die zij van de ‘werkgroep nieuwkomers’ kunnen krijgen.

Op basis van vragen van de statushouders organiseren we groepsgerichte themabijeenkomsten. Daarnaast besteden we ook aandacht aan het leggen of versterken van sociale contacten met andere buurtbewoners.

Bewonersinitiatieven, buurtorganisaties en vrijwilligersorganisatie samen aan zet

Op donderdag 28 november organiseren wij een bijeenkomst voor burgerinitiatieven, buurtorganisaties en vrijwilligersorganisaties in Heerlerheide.

De bijeenkomst begint om 17.15 uur in buurtcentrum ’t Heitje aan de Anjelierstraat 48a en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
De bijeenkomst start met een lekker kop soep, dus ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.

In hetzelfde schuitje…

In Heerlerheide gebeurt veel. Er zijn initiatieven van buurtbewoners, vrijwilligersorganisaties en buurtorganisaties. Veel initiatieven en organisaties worstelen met dezelfde vragen:

  • Hoe vind en bind ik vrijwilligers?
  • Samenwerking en verbondenheid: noodzaak en nut. Hoe kunnen elkaar veder helpen?
  • Ondersteuning en facilitering; bij wie kan ik aankloppen met vragen?

We hebben een gastspreker voor het onderwerp ‘Vinden en binden van vrijwilligers’. Verder er zijn enkele korte presentaties over nieuwe ontwikkelingen en er is voldoende ruimte om kennis en ervaring uit te wisselen.

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u aan deze bijeenkomst deelnemen? Meldt u dan vóór vrijdag 22 november aan.
Per organisatie of bewonersinitiatief kunnen maximaal 3 personen deelnemen.

Aanmelden kan telefonisch of per e-mail bij Ed Hoogenboom.
E   ehoogenboom@alcander.nl
  (06) 533 164 21

Filmvertoning over en voor mantelzorgers: FF d’r uit

‘FF d’r uit!’

een filmvertoning over de zware last die mantelzorgers vaak ervaren

Zorgen voor een naaste met psychische klachten en/of verslavingsproblematiek is niet eenvoudig. Schaamte en schuldgevoel zorgen ervoor dat mantelzorgers vaak geen hulp durven te vragen, waardoor zij op de lange duur verstrikt raken in de zorg voor hun dierbare. Mensen kunnen bijvoorbeeld hun baan verliezen of zelf psychische klachten ontwikkelen. Om meer begrip te creëren van de omgeving (werk, familie, vrienden) voor de ingewikkelde zorgsituatie van de mantelzorgers, organiseert Heerlen STAND-BY! in november de filmvertoning ‘FF d’r uit!’.

Tijdens deze avond ziet u 7 themafilmpjes/sleutelscènes uit de gelijknamige theatervoorstelling ‘FF d’r Uit!’. Deze eerder in Den Haag gespeelde voorstelling is gebaseerd op openhartige interviews met mantelzorgers ggz en verslaving.

Naast de vertoning van de themafilmpjes hoort u van diverse organisaties in Heerlen wat zij voor naasten en mantelzorgers van mensen met psychische problematiek en/of verslaving kunnen betekenen.

Aanmelden en meer informatie
De voorstelling is gratis toegankelijk en bedoeld voor iedereen die wil weten wat het zorgen voor een naaste met psychische klachten en/of verslavingsproblematiek betekent of op zoek is naar familieondersteuning.

De filmvertoning vindt plaats op woensdag 13 november van 19.30 -21.30 uur in Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145 in Heerlen. Aanmelden is gewenst via www.mondriaan.eu/agenda of bij Mark Ahsmann T 088 506 9413.

De filmvertoning van ‘FF d’r uit!’ is in november ook in Maastricht te zien, zie
www.mondriaan.eu/agenda

Meer over de voorstelling ‘FF d’r uit!’
In FF D’R UIT maakt een groepje hotelgasten gebruik van een speciaal arrangement voor mantelzorgers, die er even tussen uit willen. In het Texels hotel ‘Zonnegloren’ staat alles in het teken van de voorbereiding op het jubileum van de Helderse brandweer. De pianist stemt alvast de piano en er worden slingers opgehangen. Tegen dit decor arriveert een aantal gasten, de mantelzorgers met elk een eigen verhaal die even willen genieten van de rust en de natuur van het eiland. De weersomstandigheden en een plotselinge verdwijning zorgen er echter voor dat de stemming omslaat. In deze tragikomedie maken we o.a. kennis met een ouderpaar dat zorgt voor hun schizofrene zoon, een vrouw, die zich iedere dag volledig inzet voor haar man met schizofrenie en Alzheimer en een moeder die worstelt met haar meerderjarige dochter met heftige borderline problematiek. Ze hebben allen een gedeelde zorg: de intense, alledaagse zorg voor een dierbare.


FF d’r UIT!’ is een voorstelling geschreven door Rob van Dalen en Guusje Eijbers met regie van Michel Varga en Guusje Eijbers.

Mantelzorgers welkom in Gaia Zoo

Donderdag 7 november is de landelijke dag voor de mantelzorger. Die dag is er voor mantelzorgers uit Heerlen, Brunssum, Landgraaf, Simpelveld/Bocholtz en Voerendaal een speciale bijeenkomst in GaiaZoo. Het programma start om 14.00 uur en vooraf aanmelden is verplicht.

Lees verder op www.heerlen.nl>

Theatervoorstelling – Autisme op het eerste gezicht

Wat kunt u doen in het eerste contact met iemand met autisme? Hoe biedt u uw cliënt met autisme een veilige ontvangst? Wat kunt u beter juist niet doen of zeggen? Hoe voorkomt u dat iemand met autisme al in de wachtkamer of aan de telefoon uit zijn of haar doen raakt, terwijl de intake of de behandeling nog moet beginnen? En wat kunt u als naaste doen?

Autisme … op het eerste gezicht!

Voor mensen met autisme is het niet altijd gemakkelijk om contact te maken met anderen. Woorden worden letterlijk genomen, beeldspraak kunnen
ze niet plaatsen, reacties worden niet altijd begrepen en veranderingen zijn moeilijk. Ook vermijden mensen met autisme vaak oogcontact of kijken ze je juist lang en indringend aan.  Hoe gaat u daarmee om? En hoe bent u ‘autismevriendelijk’, zodat ook mensen met autisme evengoed zichzelf kunnen zijn?  Kom naar de theatervoorstelling ‘Autisme… op het eerste gezicht!’ die Heerlen STAND-BY! op woensdag 30 oktober van 19.30 tot 21.30 uur organiseert.

Meer over de voorstelling

Deze improvisatievoorstelling over ontmoetingen met mensen met autisme is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en wordt gebracht door
theaterbureau Kracht van Beleving. Ervaringen en persoonlijke verhalen uit het publiek worden door de acteurs vertaald naar speelse, ludieke en ontroerende scenes waarna we met elkaar in gesprek gaan over de ontmoetingen met mensen met autisme. De voorstelling is bedoeld voor iedereen die in contact komt met mensen met autisme, zoals familie en naasten, maatschappelijk werkers, intakers, receptionisten, welzijnsmedewerkers of andere medewerkers die mensen begeleiden bij psychiatrische of psychosociale problemen.

Meer informatie en aanmelden

De theatervoorstelling vindt plaats in het Cultuurhuis, Sittarderweg 145 Heerlen.
De toegang is gratis en iedereen is welkom.
Aanmelden is gewenst:
www.mondriaan.eu/agenda of of bij Mark Ahsmann 088 506 9413

Themabijeenkomst – Stemmen horen – 28 oktober

U loopt over straat en hoort iemand uw naam roepen. U kijkt om u heen maar ziet niemand. U loopt verder en hoort alweer iemand uw naam roepen, u kijkt en wederom niemand. Thuis aangekomen hoort u nog steeds iemand uw naam roepen, maar u weet dat er niemand anders in huis is. U schrikt, uw gedachten gaan met u aan de haal, u voelt zich misschien angstig en vraagt zich duizenden dingen af.

Dit is één voorbeeld van stemmen horen. Het horen van stemmen, die anderen niet kunnen horen, kan het leven flink beïnvloeden en roept mogelijk veel vragen bij u of uw naaste op. Daarom organiseert Heerlen STAND-BY! op maandag 28 oktober van 19.30 tot 21.30 uur de themabijeenkomst ‘Stemmen horen’. Meer over de bijeenkomst.

Psychiater en ervaringsdeskundigen geven uitleg

Tijdens deze bijeenkomst geeft Dondeyne Zillen, psychiater bij FACT-team Heerlen-Noord van Mondriaan, antwoord op diverse vragen rondom het thema ‘Stemmen horen’. Wat is het? Hoe kunnen de stemmen verminderen of verdwijnen? Hoe kan ik er mee leren omgaan? Welke bronnen van steun zijn er? Daarnaast vertelt Michel Knols, ervaringsdeskundige bij Mondriaan over zijn ervaring met stemmen horen en herstel. Ook stellen we u in de gelegenheid om op deze avond uw eigen ervaringen met stemmen horen te delen met anderen.

Meer informatie en aanmelden

De themabijeenkomst vindt plaats in het Cultuurhuis, Sittarderweg 145 Heerlen. De toegang is gratis en iedereen is welkom.
Aanmelden is gewenst: www.mondriaan.eu/agenda of bij Mark Ahsmann 088 506 9413

Frits doet weer volop mee

In de derde editie van het magazine Burgerkracht vertelt Frits, één van onze gewaardeerde vrijwilligers over zijn weg naar herstel. Begeleider Betty mocht hem daarbij ondersteunen.

Lees hier het hele artikel>

Opvang voor dieren bij huiselijk geweld

Veel slachtoffers van huiselijk geweld stellen hun vlucht uit of zelfs af als zij een huisdier moeten achter laten. Uit onderzoek blijkt dat 42% van de slachtoffers met een huisdier de vlucht gemiddeld een jaar uitstelt omdat ze hun huisdier niet willen of kunnen achterlaten bij de (ex-)partner.

De gemeente Heerlen kent en erkent het feit dat er een relatie is tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Veilig Thuis neemt signalen van dierenmishandeling nadrukkelijk mee in haar onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling.

Blijf van mijn dier

Voor slachtoffers die hun dier niet willen achterlaten als zij in de opvang terecht komen bestaat de organisatie Blijf van mijn Dier. LEVANTOgroep vrouwenopvang (Blijf van mijn Lijf Parkstad) heeft vaker opvang voor huisdieren geregeld. Blijf van mijn Lijf Parkstad regelt dan in samenspraak met het slachtoffer de tijdelijke opvang door Blijf van mijn Dier.

Geen aparte opvang

In reactie op raadsvragen heeft de gemeente Heerlen aangegeven geen mogelijkheid te zien om een aparte opvangplek te realiseren waar zowel slachtoffers als hun huisdieren kunnen worden opgevangen. Wel wordt in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van gastgezinnen die Blijf van Mijn Dier biedt.

Proef met gemeentelijk servicepunt in Buurtpunt De Koffiepot

Vanaf 9 september schuift een medewerker van burgerzaken om de week aan bij Buurtpunt de Koffiepot in Hoensbroek. Daar kunnen buurtbewoners op maandagochtend van 9.00-12.00 uur vrijblijvend binnenlopen. De proef duurt een half jaar en wordt daarna geëvalueerd.

Mensen kunnen er terecht met vragen of informeren naar gemeentelijke producten. Ook kan een medewerker helpen met het digitaal aanvragen van gemeentelijke producten. Als een vraag niet direct beantwoord kan worden, wordt deze doorgestuurd naar een specialist bij de gemeente voor de verdere afhandeling. Er worden geen paspoorten, uittreksels en rijbewijzen verstrekt tijdens de inloop.

“We willen met deze proef het contact met onze inwoners verder verbeteren en hun betrokkenheid vergroten. Met deze inloop in de buurt krijgen we meer zicht op de behoefte die daar leeft en of deze manier van dienstverlening een aanvulling kan zijn op de andere communicatiemethoden die we inzetten”, aldus wethouder Adriane Keulen.

ICT-studenten Zuyd helpen Heerlen met oplossingen voor eenzaamheid

Ruim 200 ICT-studenten van Zuyd Hogeschool gaan de gemeente Heerlen helpen met projecten die eenzaamheid in de stad moeten terugdringen. Uit cijfers van de GGD bleek vorig jaar dat ongeveer de helft van de inwoners van Heerlen eenzaamheid ervaart. In de wijken Eikenderveld en Heerlerheide-Passart is dit met 58 procent het ergst. Over negen weken worden de eerste voorstellen gepresenteerd.

Lees het hele artikel uit De Limburger van maandag 2 september.