Opening Sjpruutcafé

Velen van jullie zullen vast al wat hebben gehoord over het mama café dat gaat starten in de gemeente Heerlen. Wij (Alcander in opdracht van de gemeente Heerlen) gaan in de komende periode 3 mama cafe’s openen. Wij gaan starten in gebied 2, Heerlerheide welteverstaan. Dit zal gaan plaatsvinden in buurtpunt De laurier.

De tweede zal openen in Buurtpunt The Break. En de derde zal geopend worden in Buurtpunt The Flash.

De reden dat deze drie locaties zijn gekozen is vanwege het percentage moeders van baby’s, kleuters, peuters en het geboortecijfer van een gebied. En deze drie gebieden pieken er dan bovenuit.

De mama cafe’s staan onder leiding van een jongerenwerker i.s.m. met de jeugdconsulenten. De voorkeur gaat uit naar gastvrouwen die de activiteit draaien. Dit omdat de titel jongerenwerker/jeugdconsulent ook wel beetje kan afschrikken. Ken je gasvrouwen in 1 van de buurten waarin we een mama café zullen openen, laat dan vooral van je horen!

Het mamacafé heeft een naam gekregen en wel Sjpruutcafe. Spruit op zn Heerlens. En we hebben ook een site! à www.sjpruut.nl Ik nodig jullie allen uit om een kijkje te nemen en mensen uit te nodigen dit ook te doen.

Het Sjpruutcafe is een plek voor dames die een kinderwens hebben, dames die zwanger zijn en dames die al bevallen zijn! Tijdens de ochtend krijgen de bezoekers altijd 2 keuzes;

  1. Gezellig in het café met je baby op de arm genieten van een kopje koffie/thee terwijl je socialized met anderen
  2. Meedoen met de workshop/activiteit/presentatie die op dat moment plaatsvindt.

Het moet vooral geen ‘moetje’ zijn maar een open inloop voor deze dames.

Ik wil daarom graag iedereen oproepen deze activiteit onder de aandacht van anderen te brengen zodat we er een groot succes van maken!

Zoals gezegd openen we binnenkort het eerste cafe en wel het Sjpruutcafe in Buurtpunt de Laurier. Woensdag 3 juli 09.00-11.00uur is de officiële opening. Deze zal geopend worden door wethouder Jordy Clemens.

 

Parkstad aan Zee

Voor het 3e jaar op rij vindt komende zomer Parkstad aan Zee in Heerlen plaats. Parkstad aan Zee biedt kinderen uit groep 7-8 afkomstig uit gezinnen die om financiële redenen niet op vakantie kunnen, een inspirerende en leerzame week. Dit jaar zijn er twee edities en wel van 16 t/m 19 juli en van 22 t/m 25 juli 2019. Parkstad aan Zee vindt plaats op een bijzondere locatie in Heerlen: Cultuurwerkplaats Zeezicht aan de Schelsberg te Heerlen.

Inspiratie & creativiteit

Per week kunnen 70 kinderen aan de slag met vijf lokale kunstenaars én aantal vrijwilligers om op een creatieve manier veel inspiratie op te doen. We bieden kinderen hulp en ruimte om hun eigen ideeën te ontwikkelen en vorm te geven. Ze worden aangezet om nieuwe vaardigheden te ontdekken, verantwoordelijkheden te nemen, nieuwe vriendschappen te sluiten en samen te werken met andere leeftijdsgenootjes. De ervaringen die zij gedurende deze week opdoen leveren een positieve kijk op hun zelfbeeld en dat van de wereld om hen heen.

Kosten en aanmelden

De kosten van € 120,- per kind worden vergoed door Jeugd Cultuurfonds of de Stichting Leergeld Parkstad. Voor informatie en aanmelding kunt u vóór 1 juli een mail sturen naar: parkstadaanzee@hotmail.com.
Of neem een kijkje nemen op de Facebookpagina van Parkstad aan Zee.

Overeenkomst Heerlen Stand-By! met vier jaar verlengd

Op dinsdag 7 mei liet de gemeente Heerlen tijdens een persconferentie het onderstaand bericht uitgaan. Uiteraard zijn wij als coöperatie blij dat we weer 4 jaar aan de slag mogen voor de inwoners van Heerlen en trots op de resultaten van de afgelopen jaren.


Heerlen zeer tevreden over uitvoering van Wmo-aanpak door Heerlen Stand-By!

Heerlen gaat de overeenkomst ‘maatschappelijk ondersteuning’ met de coöperatie Heerlen Stand-By! met 4 jaar verlengen. Dat heeft het college op 7 mei 2019, besloten. Begin dit jaar is er een uitvoerige evaluatie geweest van onder andere de dienstverlening en klanttevredenheid van Heerlen Stand-By! Op basis van de positieve uitkomsten van deze evaluatie verlengt Heerlen het contract met Heerlen Stand-By! met vier jaar. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2023.

Heerlen Stand-By! is een coöperatie van een elftal zorg- en welzijnsorganisaties, die ondersteuning biedt aan alle inwoners van Heerlen. Sinds 2017 wordt de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Heerlen uitgevoerd door dit samenwerkingsverband. Door verlenging van het contract met Heerlen Stand-By! blijft Heerlen optimale integrale Wmo-ondersteuning bieden aan alle burgers die dat nodig hebben; zonder schotten, onnodige indicaties en aansluitend bij de zorg- en ondersteuningsvraag van de Heerlenaar. Via Heerlen Stand-By! leveren de deelnemende organisaties zorg en ondersteuning passend bij de vraag en wens van de cliënt.

Meer gebruik van eigen netwerk

De begin dit jaar gehouden evaluatie van de uitvoering van de aanpak van de Wet maatschappelijke ondersteuning door Heerlen Stand-By! laat zien, dat de klanttevredenheid over de zorgverlening door Heerlen Stand-By! over het algemeen goed is. Er zijn weinig klachten.
Daarnaast zijn mensen meer gebruik gaan maken van hun eigen netwerk en van het aanbod in hun buurt. De zelfredzaamheid van mensen is toegenomen. Dit laatste is erg belangrijk omdat de cliënt daardoor zo lang mogelijk zelf de regie over zijn leven houdt.

Samenwerking in de zorg

De uitvoering en werkwijze van Heerlen Stand-By! draagt bovendien bij aan de noodzakelijke veranderingen in het sociaal domein. Zorgprofessionals (en niet meer de gemeente) bekijken samen met de zorgvrager welke ondersteuning en zorg nodig is. ‘De professionals met de voeten in de modder krijgen het vertrouwen en de ruimte om vanuit hun deskundigheid en betrokkenheid samen met de burger te regelen wat nodig is. Hierdoor kan de zorg vaak sneller en minder bureaucratisch worden verleend’ aldus wethouder welzijn Peter van Zutphen.
Bovendien dwingt het samenwerkingsverband de zorg- en welzijnsorganisaties samen te werken in plaats van elkaar te beconcurreren. Heerlen Stand-By! krijgt een jaarlijks vast bedrag om ondersteuningszaken te regelen, waarbij samenwerking tussen de organisaties absolute noodzaak is.

Ontschotting in de zorg

Voordat Heerlen Stand-By! de Wmo-ondersteuning vanaf 2017 is gaan uitvoeren, werd in Heerlen de ondersteuning aan de eigen cliënt door iedere organisatie op zijn eigen manier gedaan. Met Heerlen Stand-By! is dat niet meer het geval. De cliënt krijgt via Heerlen Stand-By! ondersteuning op maat, waarbij de zorg- en welzijnsorganisaties gebruik maken van elkaars kennis en kunde, gebouwen en andere middelen. Het afzonderlijke aanbod is ontkokerd, waardoor de cliënt gerichter ondersteund kan worden bij zijn vraag. Hierdoor zijn de schotten tussen de deelnemende organisaties echt afgebroken en krijgen professionals meer ruimte om te doen wat nodig is.

Tot slot heeft de evaluatie laten zien dat de samenwerking tussen Heerlen Stand-By! en gemeente Heerlen zowel op beleidsmatig als bestuurlijk niveau soepel en effectief verloopt. Uiteraard een belangrijk gegeven voor een continuering van de aanpak van de Wmo-uitvoering door Heerlen Stand-By!

 

Je bent niet alleen en jouw verhaal doet ertoe! – In2yourplace Heerlen

Vanaf dinsdag 7 mei organiseert In2yourplace nieuwe meetings voor jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar oud. De meetings beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur.

Wat gaan we doen?

In een veilige omgeving ontmoeten jongeren elkaar tijdens interactieve bijeenkomsten begeleid door jongeren die zelf vanuit hun ervaring trainer zijn geworden en andere jongeren verder helpen. Ze willen hun eigen ervaring gebruiken om anderen te ondersteunen, richting te geven en vooral als voorbeeld te dienen. De jongeren wisselen ervaringen uit en kunnen ontdekken dat ze niet alleen zijn in wat ze doormaken. Door steun en begrip te ontvangen van de andere jongeren groeien ze in hun zelfvertrouwen en leren weer meer te vertrouwen op hun eigen capaciteiten. De jongeren omschrijven het zelf vaak als “chillsessies” omdat de gezelligheid, het samenzijn, acceptatie en humor eigenlijk altijd voorop staan. Daardoor ontstaan er ook vaak warme contacten en vriendschappen.

Aanmelden?

De nieuwe meetings starten op dinsdag 7 mei, 19.00 tot 21.00. Voor een kennismaking of meer informatie kunnen jongeren bellen, appen of mailen naar:

Milotte Hamer
Projectmedewerker In2yourplace
Regio Heerlen/Kerkrade
Tel: 0615631407

Let’s make it @ease in Heerlen

Vernieuwend vormgeven van jeugdzorg, anoniem, gratis, zonder wachtlijst? Jazeker @ease doet het gewoon!

Hoe dan?

Kom naar onze informatie- en brainstormavond en we vertellen je precies hoe @ease werkt en hoe er o.a. 2 succesvolle centra al geopend zijn in Maastricht en Amsterdam. Het is een avond waarop we je graag ontmoeten en uitnodigen tips, ideeën, ervaringen en krachten te bundelen om jongeren (12-25 jaar) in Heerlen en omgeving het best te bereiken, drempels te verlagen en op weg te helpen naar de juiste zorg buiten @ease.

Heerlen is @ease!

Nog dit jaar zullen we een voor en door jongeren @ease centra openen in Heerlen. Lokale jongeren en (zorg)partners zijn daarom meer dan welkom om aan te sluiten!

Wanneer en waar?

Donderdag 16 mei in het Arcus college Zorgacademie Parkstad ZAP, Henri Dunantstraat 2, 6419 PB te Heerlen.
Je kunt gebruik maken van de onderliggende parkeergarage.

Programma:
18.30 uur                         Inloop
19.00 – 20.00 uur             Wat is @ease?
20.00 – 20.30 uur             Brainstorm Heerlen is @ease
20.30 – 21.00 uur             Gelegenheid tot netwerken

We horen graag of je erbij kunt zijn. Klik hier om je aanwezigheid door te geven.
Ben je verhinderd, maar wil je wel graag op de hoogte blijven? Klik dan hier, zodat we je kunnen informeren.

Interesse, andere vragen of opmerkingen? Kijk op www.ease.nl of neem contact met ons op via info@ease.nl

We zien elkaar donderdag 16 mei!

Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort (mede-initiatiefnemer @ease Nederland)
Femke Rokx (projectteam @ease coördinator Heerlen)

Gratis theatervoorstellingen: Stillen & Kortsluiting in mijn hoofd

Op dinsdag 8 april vindt de gratis theatervoorstelling Stillen plaats. Deze voorstelling gaat over de lange weg naar herstel na een eetstoornis.

Op 17 april kunt u een bezoek brengen aan ‘Kortsluiting in mijn hoofd’. Een cabareteske,  muzikale voorstelling die gaat over Brenda. Brenda is pas bevallen van haar derde zoontje als ze een postpartumpsychose krijgt. Haar psychose haalt haar hele leven en dat van haar omgeving overhoop. Ze wordt drie maal opgenomen in verschillende instellingen. In de voorstelling vertelt ze over deze ervaring, haar zoektocht naar hulp en haar behandeling in de psychiatrie van nu.

Beide voorstellingen vinden plaats in het Cultuurhuis, Sittarderweg 145 Heerlen. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Na afloop is er een nabespreking met het publiek.

Aanmelden is gewenst en kan via www.mondriaan.eu/agenda of bij Mark Ashmann (088) 506 94 13.

Overzicht sport- en beweegactiviteiten online beschikbaar

Afgelopen week is de website www.sportinheerlen.nl gelanceerd. Sport in Heerlen biedt een zo compleet mogelijk overzicht van alle Sport en Beweegaanbieders in Heerlen. Het is een handige site om alle opties op het gebied van Sporten en Bewegen in Heerlen te vinden. Sowieso zijn hier alle sportverenigingen terug te vinden, maar ook commerciële aanbieders en de kleine (vaak onzichtbare) groepen.

Oók op papier

Naast de digitale omgeving blijft het Team Sport Heerlen ook de Sport- en Beweegboekjes uitgeven, zodat ook mensen die minder vaardig met internet zijn op hoogte blijven van hetgeen er allemaal mogelijk is op het gebied van Sport en Bewegen in Heerlen.

Programma’s, beleid en subsidies

Op de site is ook informatie terug te vinden over het sportbeleid, sportstimuleringsprogramma’s en subsidieregelingen van de gemeente Heerlen.

Deze site is voor en door Sport en Beweegaanbieders. Mocht er aanbod ontbreken, dan kan dit alsnog worden toegevoegd. Dit kan via: sport-heerlen@heerlen.nl

Met sportieve groet,
Team Sport Heerlen

Kijken: collega Louise in Heel Holland Zorgt

Op zaterdag 2 maart, om 16.30 uur maakte onze collega Louise Voordouw haar televisiedebuut op SBS6 in het programma ‘Heel Holland Zorgt. Heel Holland Zorgt is de aftrap naar de jaarlijkse Week van Zorg en Welzijn, dit jaar van 12 tot en met 17 maart. Duizenden zorg- en welzijnsorganisaties openen in deze week de deuren en laten aan Nederland zien hoe het is om in de sector te leren en te werken.

In de aflevering laat Louise zien wat haar werk inhoudt. In een kort item vertelt ze wat het beroep inhoudt en laat ze zien hoe ze met buurtbewoners samen kookt. Ook komt Tamara, één van de cliënten Louise, aan het woord. Zij vertelt hoe de begeleiding van Louise haar helpt.

Bekijk hier de aflevering van: Heel Holland Zorgt
Het item met Louise begint 4:00 minuten en duurt ongeveer tweeënhalve minuut.

 

 

 

STAND-BY! opent 5 buurtpunten in 2018

Eén van de doelen van Heerlen STAND-BY! in 2018 was het openen van minimaal één buurtpunt in elk van de vier gebieden in Heerlen. En dat is gelukt. Met de opening van buurtpunten The Flash en Peter Schunck in Heerlerbaan kwam de teller voor dit jaar op vijf buurtpunten uit. Eerder dit jaar openden ook de buurtpunten De Koffiepot (Hoensbroek), Laurier (Heerlerheide) en The Break (MSP) hun deuren.

 

Buurtpunt The Break

Buurtpunt The Flash

Fotografie:Marcel van Hoof

Buurtpunt Peter Schunck

Fotografie:Marcel van Hoof

Buurtpunt Laurier

Fotografie: Rudolf Sipkema

 

Zorgen voor elkaar

Het buurtpunt is de plek waar u elke dag terecht kunt voor een praatje, het meedoen aan die ene leuke activiteit, maar ook de plek waar u terecht kunt met vragen en ideeën over de leefbaarheid in uw wijk, een plek. Het buurtpunt is ook de plek waar u terecht kunt met een vraag of probleem waar u hulp bij nodig heeft. Zoekt u vrijwilligerswerk? Maakt u zich zorgen om een buurtgenoot? Wilt u graag de handen uit de mouwen steken voor uw buurt en heeft u daarbij hulp nodig? Kom dan ook naar het buurtpunt.

Professionele hulp

Mocht er behoefte zijn aan meer deskundige inzet van hulp dan hoeft u niet ergens anders naar toe. U kunt ook dan in het buurtpunt terecht. Want ook de vertrouwde gezichten van het sociale buurtteam met medewerkers van de zorg-en welzijnsinstellingen zijn en blijven bereikbaar via het buurtpunt. Efficiënt, makkelijk en dichtbij!

Sensoor gaat verder als Luisterlijn

Op 12 december onthulde Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, in Beeld en Geluid te Hilversum, de nieuwe naam van Sensoor: de Luisterlijn. Deze naam legt uit wat het belangrijkste is in de gesprekken die via de Luisterlijn worden gevoerd, namelijk luisteren.

 

Nieuwe naam dringend nodig

In de WMO is opgenomen dat er voor elke Nederlander 24/7 een anoniem luisterend oor moet zijn. Daarvoor is een aansprekende, toegankelijke en herkenbare naam nodig: de Luisterlijn. Deze nieuwe naam is begrijpelijk voor elke Nederlander. Zo wordt het nog makkelijker om mensen te bereiken die behoefte hebben aan een luisterend oor. Ondanks het feit dat de Luisterlijn jaarlijks al 450.000 oproepen krijgt, is de verwachting dat de naamsverandering voor een grote stijging in het aantal contacten gaat zorgen. Van mensen die kampen met zaken als psychische problemen, eenzaamheid, verdriet of andere zorgen. Zij willen een goed gesprek per telefoon, chat of e-mail met een van de 1500 getrainde vrijwilligers van de Luisterlijn.

Kijk voor meer informatie op www.luisterlijn.nl.