Opvang voor dieren bij huiselijk geweld

Veel slachtoffers van huiselijk geweld stellen hun vlucht uit of zelfs af als zij een huisdier moeten achter laten. Uit onderzoek blijkt dat 42% van de slachtoffers met een huisdier de vlucht gemiddeld een jaar uitstelt omdat ze hun huisdier niet willen of kunnen achterlaten bij de (ex-)partner.

De gemeente Heerlen kent en erkent het feit dat er een relatie is tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Veilig Thuis neemt signalen van dierenmishandeling nadrukkelijk mee in haar onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling.

Blijf van mijn dier

Voor slachtoffers die hun dier niet willen achterlaten als zij in de opvang terecht komen bestaat de organisatie Blijf van mijn Dier. LEVANTOgroep vrouwenopvang (Blijf van mijn Lijf Parkstad) heeft vaker opvang voor huisdieren geregeld. Blijf van mijn Lijf Parkstad regelt dan in samenspraak met het slachtoffer de tijdelijke opvang door Blijf van mijn Dier.

Geen aparte opvang

In reactie op raadsvragen heeft de gemeente Heerlen aangegeven geen mogelijkheid te zien om een aparte opvangplek te realiseren waar zowel slachtoffers als hun huisdieren kunnen worden opgevangen. Wel wordt in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van gastgezinnen die Blijf van Mijn Dier biedt.

Proef met gemeentelijk servicepunt in Buurtpunt De Koffiepot

Vanaf 9 september schuift een medewerker van burgerzaken om de week aan bij Buurtpunt de Koffiepot in Hoensbroek. Daar kunnen buurtbewoners op maandagochtend van 9.00-12.00 uur vrijblijvend binnenlopen. De proef duurt een half jaar en wordt daarna geëvalueerd.

Mensen kunnen er terecht met vragen of informeren naar gemeentelijke producten. Ook kan een medewerker helpen met het digitaal aanvragen van gemeentelijke producten. Als een vraag niet direct beantwoord kan worden, wordt deze doorgestuurd naar een specialist bij de gemeente voor de verdere afhandeling. Er worden geen paspoorten, uittreksels en rijbewijzen verstrekt tijdens de inloop.

“We willen met deze proef het contact met onze inwoners verder verbeteren en hun betrokkenheid vergroten. Met deze inloop in de buurt krijgen we meer zicht op de behoefte die daar leeft en of deze manier van dienstverlening een aanvulling kan zijn op de andere communicatiemethoden die we inzetten”, aldus wethouder Adriane Keulen.

ICT-studenten Zuyd helpen Heerlen met oplossingen voor eenzaamheid

Ruim 200 ICT-studenten van Zuyd Hogeschool gaan de gemeente Heerlen helpen met projecten die eenzaamheid in de stad moeten terugdringen. Uit cijfers van de GGD bleek vorig jaar dat ongeveer de helft van de inwoners van Heerlen eenzaamheid ervaart. In de wijken Eikenderveld en Heerlerheide-Passart is dit met 58 procent het ergst. Over negen weken worden de eerste voorstellen gepresenteerd.

Lees het hele artikel uit De Limburger van maandag 2 september.

Laat taal je maatje zijn! – Week van de alfabetisering

Van zaterdag 7 t/m vrijdag 13 september vindt de jaarlijkse week van de alfabetsering plaats. Tijdens deze week organiseert Schunck tal van activiteiten voor jong en oud onder het motto ‘Laat taal je maatje zijn.’  De activiteiten variëren van Taalcafés tot theatervoorlezen en Taalspreekuren tot Koken met Letters. De activiteiten vinden plaats bij de verschillende bibliotheeklocaties in Heerlen.

Bekijk de folder over de Week van de Alfabetisering voor een volledig overzicht van de activiteiten, data, tijden en locaties.

Centrum Slechtzienden Parkstad verhuisd

Vanaf 23 juli 2019 is het Centrum Slechtzienden Parkstad bereikbaar op een nieuwe locatie in het gespecialiseerde dagcentrum in:

Zorg- en revalidatiecentrum Hambos
Kapellaan 2
6461 EH  Kerkrade
T (045) 546 74 43

Het Centrum is samengegaan met de dagbehandeling voor mensen met lichamelijke beperking. De nieuwe plek heeft veel voordelen: onder andere een goede toegankelijkheid, een eigen terras, een rijk aanbod aan activiteiten, de mogelijkheid om zelf te koken en dankzij de grotere groep ook meer begeleiding. Ook bevindt de locatie zich in het centrum van Kerkrade met terrassen en winkels op loopafstand.

AUTI-TREFF in augustus en september

Uitwisselingsavond voor ouders en naasten – 18 juli en 25 augustus

Op 18 juli en 15 augustus staan de avonden in het teken van het uitwisselen van ervaringen met andere ouders/naasten van mensen met autisme. Op deze avonden zijn ouders en directe naasten welkom. Dat kunnen ook ouders zijn die, net als hun kind, ook ASS blijken te hebben. Mensen met autisme die geen moeite (meer) hebben met de rol van ouders en/of zich goed in hun positie kunnen verplaatsen zijn uiteraard ook van harte welkom.

Autisme Op Je Bord – 19 september

Op deze avond krijgen we uitleg over Autisme Op Je Bord. Dit is een werkvorm die je begeleidt bij het creëren van een beeldvorming waarin óók de oorzaak en de autisme specifieke domeinen zijn opgenomen. Door met zogenaamde domeinen te werken ontstaat er duidelijkheid voor alle betrokkenen met betrekking tot de voortgang van het hulpverleningsproces. De bedoeling van Autisme Op Je Bord is met jezelf en anderen in gesprek te gaan over wat autisme precies voor jou inhoudt. Hoe kan ik vanuit het kijken naar gedrag ontdekken welke oorzaken aan datzelfde gedrag ten grondslag liggen?

Wat is AUTI-TREFF?

AUTI-TREFF is een ontmoetingsplek voor ouders en/of naasten van mensen met autisme, mensen met autisme zelf en voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel betrokken voelt bij mensen met autisme. AUTI-TREFF wordt georganiseerd door ouders voor ouders. Ouders bepalen zelf wat in de bijeenkomsten besproken wordt.

Naast inloopavonden voor ontmoeting en wederzijdse ondersteuning zijn er bij AUTI-TREFF diverse activiteiten en thema-avonden met als doel het verbeteren van de positie van mensen met autisme specifiek in onze regio Zuid-Limburg. Thema’s hebben o.m. betrekking op het verbeteren van gemeentelijke beleid (Wmo, Jeugdwet, PGB), (beschermd) wonen, onderwijs, werk en/of uitkering (Wajong), (toegang tot) hulpverlening.

AUTI-TREFF vindt elke derde donderdagavond van de maand plaats van 19.30u tot (uiterlijk) 21.30u in het Wijksteunpunt Heerlerbaan, Peter Schunckstraat 340A 6418 XL Heerlen. (Lage gebouw voor flats).

Voor contact en informatie:

E autitreff@gmail.com
T 045 5427742
Facebook: Auti-Treff

Opening Sjpruutcafé

Velen van jullie zullen vast al wat hebben gehoord over het mama café dat gaat starten in de gemeente Heerlen. Wij (Alcander in opdracht van de gemeente Heerlen) gaan in de komende periode 3 mama cafe’s openen. Wij gaan starten in gebied 2, Heerlerheide welteverstaan. Dit zal gaan plaatsvinden in buurtpunt De laurier.

De tweede zal openen in Buurtpunt The Break. En de derde zal geopend worden in Buurtpunt The Flash.

De reden dat deze drie locaties zijn gekozen is vanwege het percentage moeders van baby’s, kleuters, peuters en het geboortecijfer van een gebied. En deze drie gebieden pieken er dan bovenuit.

De mama cafe’s staan onder leiding van een jongerenwerker i.s.m. met de jeugdconsulenten. De voorkeur gaat uit naar gastvrouwen die de activiteit draaien. Dit omdat de titel jongerenwerker/jeugdconsulent ook wel beetje kan afschrikken. Ken je gasvrouwen in 1 van de buurten waarin we een mama café zullen openen, laat dan vooral van je horen!

Het mamacafé heeft een naam gekregen en wel Sjpruutcafe. Spruit op zn Heerlens. En we hebben ook een site! à www.sjpruut.nl Ik nodig jullie allen uit om een kijkje te nemen en mensen uit te nodigen dit ook te doen.

Het Sjpruutcafe is een plek voor dames die een kinderwens hebben, dames die zwanger zijn en dames die al bevallen zijn! Tijdens de ochtend krijgen de bezoekers altijd 2 keuzes;

  1. Gezellig in het café met je baby op de arm genieten van een kopje koffie/thee terwijl je socialized met anderen
  2. Meedoen met de workshop/activiteit/presentatie die op dat moment plaatsvindt.

Het moet vooral geen ‘moetje’ zijn maar een open inloop voor deze dames.

Ik wil daarom graag iedereen oproepen deze activiteit onder de aandacht van anderen te brengen zodat we er een groot succes van maken!

Zoals gezegd openen we binnenkort het eerste cafe en wel het Sjpruutcafe in Buurtpunt de Laurier. Woensdag 3 juli 09.00-11.00uur is de officiële opening. Deze zal geopend worden door wethouder Jordy Clemens.

 

Parkstad aan Zee

Voor het 3e jaar op rij vindt komende zomer Parkstad aan Zee in Heerlen plaats. Parkstad aan Zee biedt kinderen uit groep 7-8 afkomstig uit gezinnen die om financiële redenen niet op vakantie kunnen, een inspirerende en leerzame week. Dit jaar zijn er twee edities en wel van 16 t/m 19 juli en van 22 t/m 25 juli 2019. Parkstad aan Zee vindt plaats op een bijzondere locatie in Heerlen: Cultuurwerkplaats Zeezicht aan de Schelsberg te Heerlen.

Inspiratie & creativiteit

Per week kunnen 70 kinderen aan de slag met vijf lokale kunstenaars én aantal vrijwilligers om op een creatieve manier veel inspiratie op te doen. We bieden kinderen hulp en ruimte om hun eigen ideeën te ontwikkelen en vorm te geven. Ze worden aangezet om nieuwe vaardigheden te ontdekken, verantwoordelijkheden te nemen, nieuwe vriendschappen te sluiten en samen te werken met andere leeftijdsgenootjes. De ervaringen die zij gedurende deze week opdoen leveren een positieve kijk op hun zelfbeeld en dat van de wereld om hen heen.

Kosten en aanmelden

De kosten van € 120,- per kind worden vergoed door Jeugd Cultuurfonds of de Stichting Leergeld Parkstad. Voor informatie en aanmelding kunt u vóór 1 juli een mail sturen naar: parkstadaanzee@hotmail.com.
Of neem een kijkje nemen op de Facebookpagina van Parkstad aan Zee.

Overeenkomst Heerlen Stand-By! met vier jaar verlengd

Op dinsdag 7 mei liet de gemeente Heerlen tijdens een persconferentie het onderstaand bericht uitgaan. Uiteraard zijn wij als coöperatie blij dat we weer 4 jaar aan de slag mogen voor de inwoners van Heerlen en trots op de resultaten van de afgelopen jaren.


Heerlen zeer tevreden over uitvoering van Wmo-aanpak door Heerlen Stand-By!

Heerlen gaat de overeenkomst ‘maatschappelijk ondersteuning’ met de coöperatie Heerlen Stand-By! met 4 jaar verlengen. Dat heeft het college op 7 mei 2019, besloten. Begin dit jaar is er een uitvoerige evaluatie geweest van onder andere de dienstverlening en klanttevredenheid van Heerlen Stand-By! Op basis van de positieve uitkomsten van deze evaluatie verlengt Heerlen het contract met Heerlen Stand-By! met vier jaar. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2023.

Heerlen Stand-By! is een coöperatie van een elftal zorg- en welzijnsorganisaties, die ondersteuning biedt aan alle inwoners van Heerlen. Sinds 2017 wordt de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Heerlen uitgevoerd door dit samenwerkingsverband. Door verlenging van het contract met Heerlen Stand-By! blijft Heerlen optimale integrale Wmo-ondersteuning bieden aan alle burgers die dat nodig hebben; zonder schotten, onnodige indicaties en aansluitend bij de zorg- en ondersteuningsvraag van de Heerlenaar. Via Heerlen Stand-By! leveren de deelnemende organisaties zorg en ondersteuning passend bij de vraag en wens van de cliënt.

Meer gebruik van eigen netwerk

De begin dit jaar gehouden evaluatie van de uitvoering van de aanpak van de Wet maatschappelijke ondersteuning door Heerlen Stand-By! laat zien, dat de klanttevredenheid over de zorgverlening door Heerlen Stand-By! over het algemeen goed is. Er zijn weinig klachten.
Daarnaast zijn mensen meer gebruik gaan maken van hun eigen netwerk en van het aanbod in hun buurt. De zelfredzaamheid van mensen is toegenomen. Dit laatste is erg belangrijk omdat de cliënt daardoor zo lang mogelijk zelf de regie over zijn leven houdt.

Samenwerking in de zorg

De uitvoering en werkwijze van Heerlen Stand-By! draagt bovendien bij aan de noodzakelijke veranderingen in het sociaal domein. Zorgprofessionals (en niet meer de gemeente) bekijken samen met de zorgvrager welke ondersteuning en zorg nodig is. ‘De professionals met de voeten in de modder krijgen het vertrouwen en de ruimte om vanuit hun deskundigheid en betrokkenheid samen met de burger te regelen wat nodig is. Hierdoor kan de zorg vaak sneller en minder bureaucratisch worden verleend’ aldus wethouder welzijn Peter van Zutphen.
Bovendien dwingt het samenwerkingsverband de zorg- en welzijnsorganisaties samen te werken in plaats van elkaar te beconcurreren. Heerlen Stand-By! krijgt een jaarlijks vast bedrag om ondersteuningszaken te regelen, waarbij samenwerking tussen de organisaties absolute noodzaak is.

Ontschotting in de zorg

Voordat Heerlen Stand-By! de Wmo-ondersteuning vanaf 2017 is gaan uitvoeren, werd in Heerlen de ondersteuning aan de eigen cliënt door iedere organisatie op zijn eigen manier gedaan. Met Heerlen Stand-By! is dat niet meer het geval. De cliënt krijgt via Heerlen Stand-By! ondersteuning op maat, waarbij de zorg- en welzijnsorganisaties gebruik maken van elkaars kennis en kunde, gebouwen en andere middelen. Het afzonderlijke aanbod is ontkokerd, waardoor de cliënt gerichter ondersteund kan worden bij zijn vraag. Hierdoor zijn de schotten tussen de deelnemende organisaties echt afgebroken en krijgen professionals meer ruimte om te doen wat nodig is.

Tot slot heeft de evaluatie laten zien dat de samenwerking tussen Heerlen Stand-By! en gemeente Heerlen zowel op beleidsmatig als bestuurlijk niveau soepel en effectief verloopt. Uiteraard een belangrijk gegeven voor een continuering van de aanpak van de Wmo-uitvoering door Heerlen Stand-By!

 

Je bent niet alleen en jouw verhaal doet ertoe! – In2yourplace Heerlen

Vanaf dinsdag 7 mei organiseert In2yourplace nieuwe meetings voor jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar oud. De meetings beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur.

Wat gaan we doen?

In een veilige omgeving ontmoeten jongeren elkaar tijdens interactieve bijeenkomsten begeleid door jongeren die zelf vanuit hun ervaring trainer zijn geworden en andere jongeren verder helpen. Ze willen hun eigen ervaring gebruiken om anderen te ondersteunen, richting te geven en vooral als voorbeeld te dienen. De jongeren wisselen ervaringen uit en kunnen ontdekken dat ze niet alleen zijn in wat ze doormaken. Door steun en begrip te ontvangen van de andere jongeren groeien ze in hun zelfvertrouwen en leren weer meer te vertrouwen op hun eigen capaciteiten. De jongeren omschrijven het zelf vaak als “chillsessies” omdat de gezelligheid, het samenzijn, acceptatie en humor eigenlijk altijd voorop staan. Daardoor ontstaan er ook vaak warme contacten en vriendschappen.

Aanmelden?

De nieuwe meetings starten op dinsdag 7 mei, 19.00 tot 21.00. Voor een kennismaking of meer informatie kunnen jongeren bellen, appen of mailen naar:

Milotte Hamer
Projectmedewerker In2yourplace
Regio Heerlen/Kerkrade
Tel: 0615631407