Twee publicaties over leergemeenschap Heerlerheide

Naar aanleiding van onderzoek in de leergemeenschap heeft Jerome van Dongen, docent-onderzoeker
bij de Academie voor Verpleegkunde  en het lectoraat Wijkgerichte Zorg van Zuyd Hogeschool een tweetal artikelen geschreven voor WMO-magazine.

Een van de thema’s binnen de leergemeenschap Heerlen STAND-BY! was erkenning en facilitering van burgerinitiatieven. STAND-BY! collega Ed Hoogenboom vertelt in het eerste artikel samen met Jerôme van Dongen hoe deze werkgroep het aanpakte.

Het tweede artikel kreeg de titel ‘Leergemeenschap Heerlen STAND-BY!, katalysator voor innovatie’.  Door samen te leren en te experimenteren tot innovatie en praktijkverbetering komen en zo
de Wmo-coöperatie Heerlen STAND-BY! versterken. Dat was het doel van de leergemeenschap
die in september 2018 startte. Jerôme van Dongen, die in opdracht van STAND-BY! de
leergemeenschap oprichtte namens Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool, blikt terug.

Lees hier de beide artikelen:

Gratis workshops voor lokale initiatieven

Praktisch en concreet aan de slag met zaken als crowdfunding, social media, pitchen of burgerplanvorming. Stroop je mouwen maar op, pak je agenda erbij en doe mee! De workshops zijn altijd ‘s avonds en vinden op meerdere plekken in het land plaats. En tijdens de trainingstrajecten volg je gedurende een aantal weken diverse workshops en word je begeleid door een coach om jouw initiatief verder te helpen op diverse vlakken. De workshops en trainingen zijn altijd gratis toegankelijk.

Bekijk hier het overzicht van alle workshops>

De workshops worden aangeboden door de KNHM foundation.
KNHM foundation daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. We inspireren, adviseren en verbinden maatschappelijke initiatieven waardoor zij sneller groeien. Dit doen we als landelijk netwerk van 400 adviseurs die zich vrijwillig inzetten.

 

 

Lessen uit Heerlen – leren uit de praktijk

Movisie bundelt op haar website praktische en diepgaande kennis over sociale vraagstukken. Dat doen ze onder andere rondom thema’s. In het thema ‘Maatschappelijke zorg’ verscheen op 17 februari 2020 een artikel met de titel ‘Hoe geef je de samenwerking tussen zorg en sociaal domein integraal vorm?’

In dit artikel zoomt Movisie in op hoe verschillende gemeenten integraal vormgeven aan de samenwerking die nodig is om van beschermd wonen tot beschermd thuis te komen. Daarvoor is inclusie noodzakelijk. Mensen wonen niet alleen weer zelfstandig, maar doen ook op een positieve manier mee in de samenleving. De achterliggende filosofie in Heerlen is die van positieve gezondheid.

Lees hier het hele artikel>

Expositie: Het onzichtbare zichtbaar maken

Buurtsteun in Hoensbroek kent vele mooie voorbeelden van onzichtbare hulp in de buurt. Met de expositie ‘Het onzichtbare zichtbaar maken’ willen we laten zien wat er allemaal gebeurt in de buurt.

 

De expositie is te bezoeken op vrijdag 6 maart, zaterdag 7 maart en zondag 8 maart. Geopend van 15.00 – 19.00 uur

Buurtpunt de Koffiepot, Kasteel Hoensbroeklaan 190.

Heerlen krijgt een ‘Huis van het Recht’

In Heerlen start het eerste ‘Huis van het Recht’. Hierdoor kunnen mensen die te maken hebben met verschillende problemen op gebied van bijvoorbeeld schulden, huisvesting, verstoorde familierelaties of een verslaving bij een fysiek loket terecht voor hulp. In deze pilot van het Huis van het Recht werken rechtbank Limburg, gemeente Heerlen en Het Juridisch Loket samen. Daarnaast sluiten ketenpartners als Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en woningcorporaties aan.

Lees meer over het ‘Huis van het Recht’ op de website van de gemeente Heerlen>>

SchuldHulpMaatje Parkstad maakt kans op Appeltje van Oranje 2020

SchuldHulpMaatje Parkstad maakt kans op een Appeltje van Oranje. En jij kunt de winkansen van dit project vergroten. Dat kan door te stemmen op SchuldHulpMaatje Parkstad als favoriet. Er zijn in totaal nog 38 projecten in de race voor deze prestigieuze prijzen, die het Oranje Fonds jaarlijks uitreikt aan uitzonderlijke sociale projecten. Stemmen kan tot en met 15 januari 23.59 uur:  STEM NU op Schuldhulpmaatje Parkstad!

Vergeet niet je stem te bevestigen via de automatische email. Door te stemmen maak je kans om bij de uitreiking van de prijs aanwezig te zijn op Paleis Noordeinde. Het aantal stemmen dat de kanshebbers krijgen, bepaalt mede wie er doordringen naar de laatste tien nominatieplaatsen. Hieruit kiest de jury uiteindelijk de drie winnaars.

Thema 2020: Maatjes ben je samen

Dit jaar is het thema ‘Maatjes ben je samen’. De prijzen staan in het teken van maatjesprojecten. Projecten waarin mensen elkaar vooruithelpen en langere tijd ondersteunen. In ons koninkrijk zijn veel mensen die om uiteenlopende redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vrijwilligers die hun maatje willen worden en ze willen helpen, zijn daarom onmisbaar.

SchuldHulpMaatje Parkstad

SchuldHulpMaatje Parkstad helpt mensen op weg met hun administratie en aanvragen voor subsidie of bijzondere bijstand. Ze helpen je orde te scheppen in je administratie. Indien nodig zoekt de vrijwilliger passende professionele hulp. Tevens ondersteunen wij hulpvragers gedurende het schuldhulpverleningstraject én daarna op weg naar zelfredzaamheid. SchuldHulpMaatje Parkstad is er dus op gericht om mensen op eigen kracht financieel gezond te maken én houden.

Vind je dit nu ook een prachtig initiatief? Stem dan op SchuldHulpMaatje Parkstad voor de Appeltjes van Oranje!
Stemmen kan van 6 tot en met 15 januari via https://www.appeltjevanoranje.nl/projecten/schuldhulpmaatje-parkstad.

 

Bereikbaarheid rondom feestdagen

Heerlen STAND-BY! is rondom de feestdagen gewoon telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. Tijdens de feestdagen zijn wij gesloten.

  • 25 en 26 december – gesloten
  • 1 januari – gesloten

Op 2 januari zijn wij u graag weer van dienst.
Wij wensen u prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Vakantie Schuldhulpmaatje

Van 16 december tot en met 6 januari zijn de Schuldhulpmaatjes met eindejaarsreces.

 

Voor elkaar in Hoensbroek

Het klinkt zo normaal. Maar het is bijzonder en fijn als het er is: een handje hulp van iemand uit de buurt. Vaak vinden mensen het helpen van buren vanzelfsprekend, maar zelf je buren om hulp vragen is lastiger. Burenhulp gaat vaak om hele kleine dingen, zoals het meebrengen van een boodschapje of het buitenzetten van de container.

Laat zien wat er al is!

In Hoensbroek zijn we gestart met ‘Voor elkaar in Hoensbroek’ om bewoners bewust te maken van de vele vormen van burenhulp die ieder dag al in hun buurt geboden worden. Bewoners vertellen hun verhaal en de lokale fotoclub helpt ons om dat verhaal in beeld brengen.

Expositie januari 2020

Mooie voorbeelden van burenhulp worden uitgelicht op een fototentoonstelling die in januari 2020 in Buurtpunt De Koffiepot georganiseerd wordt. Op de foto’s staan Hoensbroekenaren die hun buren of buurtgenoten helpen. In het randprogramma van de expositie wordt het thema ‘Burenhulp’ ook nog op andere creatieve manieren onder de aandacht gebracht.
Met ‘Voor elkaar in Hoensbroek’ willen we burenhulp stimuleren en laten zien hoe eenvoudig het soms is om ook iets voor je buren te doen.

Nieuwkomers welkom in Heerlerheide

Sinds deze zomer worden statushouders in Heerlerheide wegwijs gemaakt in de verschillende buurten van Heerlerheide. De nieuwkomers die al langer in Nederland wonen brengen hen een ‘welkomstbezoek’ bij hen thuis, wat zeer op prijs wordt gesteld.

Met de welkomstbezoeken willen we twee dingen bereiken. We kijken hoe het met de nieuwkomers gaat, of zij zich redden, of ze zich al een beetje thuis voelen in hun nieuwe buurt en om te horen of zij al contact hebben andere buurtbewoners. Daarnaast informeren we hen over het activiteitenaanbod in de buurt en de steun die zij van de ‘werkgroep nieuwkomers’ kunnen krijgen.

Op basis van vragen van de statushouders organiseren we groepsgerichte themabijeenkomsten. Daarnaast besteden we ook aandacht aan het leggen of versterken van sociale contacten met andere buurtbewoners.