Heerlen opent Meldpunt Eenzaamheid

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Door de impact van het coronavirus hebben meer mensen te maken met eenzaamheidsgevoelens. Eenzaamheid die er voor corona overigens ook was en ook na corona nog zal bestaan, dat moeten we zeker niet vergeten. De gemeente Heerlen maakt eenzaamheid bespreekbaar en opent vandaag het Meldpunt Eenzaamheid. Het meldpunt is er voor iedereen die eenzaam is. En voor iedereen die mensen wil helpen die eenzaam zijn.

Onopgemerkt

Meldpunt Eenzaamheid Heerlen gaat eenzaamheid te lijf door inwoners met de juiste personen in contact te brengen. Wethouder Adriane Keulen: ‘Eenzaamheid is een onderwerp dat veel Heerlenaren treft en waar ik me als wethouder nauw bij betrokken voel. Eenzaamheid blijft vaak onopgemerkt omdat mensen het bijvoorbeeld niet herkennen, of zich er voor schamen. Dat is jammer, want aandacht voor elkaar maakt het leven zoveel aangenamer.

Hulp van buurtcoalities

In de afzonderlijke buurten van Heerlen, dichtbij de mensen, gaan we aan de slag om eenzaamheid op te sporen en indien mogelijk tegen te gaan. Dit doen we met zogenaamde ‘buurtcoalities’. Het Meldpunt is er op gericht om, samen met iemand die zich eenzaam voelt, de juiste ondersteuning te bieden. Dit kan ook een luisterend oor zijn. Hiermee doorbreken we de trend van eenzaamheid. We geloven dat dit kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken.’

Het Meldpunt Eenzaamheid is bereikbaar via:  045 – 560 40 04 (ma t/m vrij van 8.30 -17.00 u)

Het Meldpunt Eenzaamheid is er voor iedereen die zich eenzaam voelt en voor iedereen die eenzaamheid herkent en signaleert.

Heerlen STAND-BY! in nieuwsbrief Positieve Gezondheid

Deze week verscheen een artikel van Thea Verkoeijen, Implementatiecoach Positieve Gezondheid bij STAND-BY! en
lid van het kernteam Limburg Positief gezond in de nieuwsbrief van de Beweging Limburg Positief Gezond.

In het artikel gaat Thea in op allerlei nieuwe ontwikkelingen die door corona ontstaan bij STAND-BY!. Daarnaast vertelt zij over het scholingsplan positieve gezondheid dat op dit moment uitgevoerd wordt.

Lees hier het hele artikel>

Iets meer samen- herstart activiteiten

Vanaf 1 juni zijn de Coronamaatregelen verruimd, waardoor we stapsgewijs kunnen starten met activiteiten op locatie. Om alles in goed banen te leiden en veilig te kunnen opstarten is er een werkgroep ‘1,5 meter werkomgeving’ samengesteld waarin we werken aan de veilige herstart van activiteiten op de locaties.

Op onze website vindt u een overzicht van de actuele stand van zaken.

Huisbezoeken

Waar we in het begin van de coronacrisis huisbezoeken tot een minimum beperkten, hebben we de fysieke contacten met cliënten inmiddels verder geïntensiveerd. Dat kan een huisbezoek zijn, maar we maken ook nog steeds gebruik van ‘alternatieven’ zoals een bezoek aan de deur, het maken van een wandeling, beeldbellen of een afspraak op de locatie Kruisstraat.

Dagbesteding

Ook medewerkers van de dagbesteding beperkten fysieke contacten in het begin zo veel mogelijk. Slechts een kleine groep cliënten, voor wie dit echt noodzakelijk was, nam deel aan dagbestedingsactiviteiten op locatie. Voor de overige cliënten organiseerden we alternatieve vormen van ondersteuning, zoals beweegprogramma’s en online sociale activiteiten.

Stapsgewijs worden de dagbestedingsactiviteiten inmiddels uitgebreid, zodat zo veel mogelijk cliënten, binnen de mogelijkheden en beperkingen van een locatie, weer naar de dagbesteding kunnen.

Beweegactiviteiten

De sportconsulenten organiseerden in april en mei al verschillende beweegactiviteiten ‘op afstand’, bijvoorbeeld bij verschillende flatgebouwen en verzorgingshuizen. Nu wordt een deel van de reguliere beweegactiviteiten voor groepen weer opgepakt, voor zover deze buiten plaats kunnen vinden. Uiteraard met in achtneming van alle hygiënemaatregelen.

Buurtpunten en andere activiteitenlocaties

Welke activiteiten we herstarten is onder andere afhankelijk van de locatie waar een activiteit plaatsvindt. Soms is het niet mogelijk om op een bestaande locatie of in een bestaande ruimte de ‘1,5 meter regel’ in acht te nemen. Dan moeten we eerst op zoek naar een alternatieve ruimte.

Voor de volgende activiteiten hebben we inmiddels een planning gemaakt:

 • In juni starten we gefaseerd met de activiteiten ‘Inloop en ontmoeten’. Waar deze activiteiten normaal gesproken vrij toegankelijk zijn, kunnen bewoners nu alleen deelnemen na aanmelding. Voor de zomerperiode worden ook de mogelijkheden onderzocht voor ontmoeting in de open lucht.
 • Naar verwachting starten we vanaf juli/augustus met groepsgerichte activiteiten, groepsbegeleiding en het groepswerk van het maatschappelijk werk.

In september, na de jaarlijkse ‘zomervakantie’ in juli en augustus, worden de activiteiten van Meer Bewegen voor Ouderen weer opgestart.

Project 75+in Heerlen. Het gevoel gehoord te worden.

Sociale eenzaamheid signaleren, bespreekbaar maken en voorkomen bij 75-plussers in de Heerlense buurten Passart, De Dem en Eikenderveld. Project 75+ was een training voor vrijwilligers en huisbezoeken in de gemeente Heerlen.

Dr. Jerôme van Dongen en Stephanie Cornips zijn docentonderzoeker, dr. Erik van Rossum is Lector Wijkgerichte
Zorg. Allen werken bij Zuyd Hogeschool Heerlen. Samen met een aantal vrijwilligers uit de betreffende wijken en een projectgroep van professionals uit het sociaal domein deden zij onderzoek naar eenzaamheid onder 75+-ers in Heerlen. Ook werden er huisbezoeken gebracht bij bewoners waarbij signalen van eenzaamheid waren. 

In artikel in WMO-magazine van juni 2020 beschrijven de onderzoekers de resultaten van het project.

 

Vacature: Regioconsulent Iedereen Kan Sporten

Alcander is op korte termijn op zoek naar een:

Regioconsulent IKS (Iedereen Kan Sporten) Parkstad m/v

18 uur per week

 • Functie: Regioconsulent Iedereen Kan Sporten Parkstad
 • Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk
 • Aanstelling: t/m 31 december 2020
 • Functie-indeling: schaal 8 (CAO Sociaal Werk)

Algemene kenmerken

Alcander is een brede welzijnsorganisatie en is de uitvoerder van het intergemeentelijke sportstimuleringsprogramma Iedereen Kan Sporten (IKS) Parkstad in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf.

Uitgangspunt van IKS Parkstad is het wegnemen van drempels en er daardoor voor zorgen dat mensen met een beperking zo optimaal mogelijk kunnen sporten op hun niveau zo dicht mogelijk in hun eigen woonomgeving. Het gaat hierbij om mensen met een verstandelijke, lichamelijke, meervoudige, visuele en/of auditieve beperking en/of mensen met gedragsproblemen.

Resultaatgebieden en werkzaamheden

De regioconsulent verricht werkzaamheden ten behoeve van de vier gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf en draagt bij aan het creëren van een ruimer en evenwichtiger sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en draagt bij aan het terugdringen en wegnemen van drempels om te gaan sporten en bewegen. Binnen IKS Parkstad worden de werkzaamheden in 3 pijlers verdeeld;

Afstemming van vraag en aanbod:

 • Op basis van de vraag in kaart brengen wat ontbreekt en mogelijkheden zoeken voor het realiseren van veelgevraagd sport- en beweegaanbod;
 • Aansluiting zoeken bij de lokale WMO structuren;
 • Ter beschikking staan voor doelgroep-specifieke ondersteuning van lokale projecten voor/in overleg met de gemeentelijke setting, onderwijs, zorg en verenigingen;
 • Aandacht voor deze doelgroep bij (sport)evenementen;
 • Bekendheid geven aan het in de regio aanwezige sport- en beweegaanbod.

Jeugd met een beperking:

 • Jeugd kennis laten maken met passend sport- en beweegaanbod;
 • Samenwerking met S(B)O scholen en sportaanbieders intensiveren;
 • Meer aandacht voor jeugd met een beperking bij lokale/regionale (sport)evenementen.

Kennisdeling:

 • Zorgen voor ontmoeting, kennisdeling en deskundigheid in het netwerk;
 • Streven naar eenduidigheid van relevante verenigingssubsidiering in de regio;
 • Sporten en bewegen voor mensen met een beperking positief onder de aandacht (helpen) houden bij de stakeholders en het publiek.

Ben jij een aanjager, een verbinder, een zelfstandige werker en neem jij graag het initiatief binnen (het nieuw opzetten van) een project én heb je affiniteit met sport, zorg en welzijn? Reageer dan zo snel mogelijk.

Positionering

De regioconsulent ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de positie is gepositioneerd.

Wij vragen

 • HBO werk- en denkniveau op het terrein van sport;
 • Relevante opleiding op HBO-niveau (ALO/Sportkunde of een opleiding binnen de zorg/sociaal domein);
 • specifieke kennis van de sport- en beweegmogelijkheden in de regio Parkstad voor mensen met en zonder beperking;
 • Kennis en inzicht van het zorg- en welzijnslandschap in de regio;
 • Affiniteit met de doelgroep;
 • Een verbinder, een bruggenbouwer;
 • Grote mate van zelfstandigheid en creativiteit;
 • Goede sociale en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Verdere informatie over de functie ka ingewonnen worden bij mevrouw Jessie van Wijk, projectmanager Sport, tel.: 06 – 14 748 472.

Sollicitaties vóór 4 juni 2020 richten aan:

Welzijnsgroep Parkstad Limburg, t.a.v. Alex Sluijs, Postbus 271, 6400 AG Heerlen, bij voorkeur via mail: asluijs@welzijnsgroep.nl

Werving

Deze vacature is opengesteld voor zowel het zittende personeel van de organisatie als voor externe kandidaten, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang krijgen. Sollicitatiegesprekken zullen begin juni gehouden worden, zoveel mogelijk via digitale kanalen.

Muziekale steun voor ondernemers en bewoners

Het gelegenheids-trio “Die Drei” bestaande uit Albert, Rob en Hans gaven vorige week een pop-up concert voor de Plus in Aarveld-Bekkerveld. Een muzikaal steuntje in de rug voor alle ondernemers en bewoners in deze bijzondere tijd. Voorbijgangers met boodschappen, een bloemetje of een ijsje in de hand bleven geamuseerd staan kijken. Dat alles natuurlijk met gepaste trots en gepaste afstand.

Positieve effecten van buurtdeals Heerlen

In november 2019 heeft de gemeente een enquête uitgezet onder inwoners die een buurtdeal met ons hebben gesloten. Aan de enquête hebben 51 inwoners meegedaan. In het algemeen blijkt veel tevredenheid over het hele proces vanaf de aanvraag tot de realisatie. 69% vindt dat de buurt daadwerkelijk mooier is geworden, 76% ervaart meer invloed in de buurt, 53% ervaart een beter contact met de gemeente Heerlen en 50% voelt zich daadwerkelijk prettiger in de buurt dankzij de buurtdeal.

Lees het hele artikel op de website van de gemeente Heerlen>

Ook een buurtdeal aanvragen?
Bekijk hier hoe dat werkt>

Swingen op je balkon

In deze tijden van thuis blijven en weinig andere mensen zien, is niets zo fijn als af en toe even je gedachten verzetten. En hoe kan dat beter dan door lekker een dansje te doen!

Daarom organiseren wij vanaf donderdag 30 april gedurende 5 weken, elke week een kwartiertje balkondans! Blijf lekker thuis, hou je aan de regels en doe mee vanaf je balkon. Wij zorgen vanaf de parkeerplaats / grasveld bij de flat voor een fijn deuntje en wat goede danspassen!

18.00-18.15 uur – flats Gebrookerplein (parkeerplaats)
18.30-18.45 uur – flats Marktstraat (achterkant bij parkeerplaats)
19.00 – 19.15 uur – flats Buttingstraat
19.30-19.45 uur – Pastoor Schleidenstraat (grasveld achterkant)

 

Om de activiteit veilig te laten verlopen, hanteren wij de volgende regels:

 • Iedereen blijft thuis en doet mee vanaf zijn eigen balkon, het is niet toegestaan naar buiten te komen in verband met het samenscholingsverbod;
 • Meekijken en meedoen geschiedt op eigen risico;
 • We hebben respect voor elkaar en plezier met elkaar;
 • Mogelijk worden er vanaf beneden foto’s / filmpjes gemaakt voor promotie doeleinden op bijvoorbeeld social media. Wilt u hier niet op, blijf dan binnen.

Naast deze heerlijke ontspanning, is er ook de mogelijkheid om via Youtube een dans aan te leren op het nummer Dance Monkey. We nodigen iedereen in Hoensbroek uit dit dansje thuis in te studeren en, als we allemaal weer naar buiten mogen, op een feestelijk moment met iedereen samen een spetterende show te geven! De filmpjes van Dance Monkey zijn te vinden via www.youtube.com. Als je bij zoekterm Sportstudio Fitmix Hoensbroek intikt, vind je ze vanzelf. Elke week komt er een nieuw deel van het dansje online!

 

Mondriaan start infolijn geestelijke gezondheid en corona

Het coronavirus vraagt veel van ons allemaal, vooral ook flinke aanpassingen in ons gedrag. Je kunt zorgen, psychische klachten of ongewenste veranderingen in je gedrag ervaren door de coronacrisis. Daarom stelt Mondriaan een publieksinformatielijn open. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur (behalve 27 april, 5, 21 en 22 mei en 1 juni) op 088- 5067202 of via publieksinformatielijn@mondriaan.eu.

De lijn is bedoeld voor alle inwoners in Zuid-Limburg en is bedoeld als service in moeilijke tijden. Een verwijzing via de huisarts is niet nodig.

De informatielijn wordt bemenst door preventiemedewerkers. Je kunt er terecht voor een luisterend oor, tips en adviezen. Als dit niet voldoende is, wijst de preventiemedewerker de weg naar andere zorg- of hulpverleners.

 

Wees alert op signalen van huiselijk geweld

In deze tijd van corona moeten we ons helaas ook zorgen maken over huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Doordat we met z’n allen moeten thuisblijven, zitten we elkaar dichter op de lip. Spanningen in het gezin kunnen oplopen. En doordat kinderen niet meer naar school gaan en hulpverleners lang niet altijd meer bij mensen aan huis komen zien we signalen van huiselijk geweld minder.

Lees verder op www.heerlen.nl