Artikelen door Mariska van der Hoek

Bedrijfsvoering

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Het MTO 2018 is uitgezet, bij zowel de groep medewerkers van vorig jaar (SBT en TAB) als bij de andere groep medewerkers (medewerkers groepsondersteuning en team opbouwwerk). Voor de eerste groep kunnen we de uitkomsten dus vergelijken met vorig jaar. Voor de tweede groep hebben we een 0-meting. We kijken uit naar de […]

Transformatie

Opening Buurtpunten De laatste twee maanden van 2018 openden we maar liefst vier Buurtpunten: Buurtpunt Laurier (gebied 2) Buurtpunt The Break (gebied 3) Buurtpunt The Flash en Buurtpunt Peter Schunck (gebied 4) Deze Buurtpunten volgden op de opening van Buurtpunt De Koffiepot in gebied 1; een ongekend succesnummer dat nu al uit haar voegen is […]

Integrale wijkaanpak

Onder aanvoering van IWA (Integrale Wijkaanpak)  zijn de data  over zorgvragen, -behoefte en –aanbod in de cure en care opgehaald, geanalyseerd en gepresenteerd. Wij organiseerden op basis van deze analyse twee bijeenkomsten met de centrale vraag ‘Hoe positief gezond is Hoensbroek?’. Op 21 november vond de burgerbijeenkomst met ondersteuning van Burgerkracht plaats en op 6 […]

Positieve gezondheid in Hoensbroek

Nu de medewerkers geschoold zijn op het gebied van positieve gezondheid, borgen we dit gedachtegoed door instrumenten en werkprocessen aan te passen. Dat doen we onder andere door: Implementatie ‘Mijn Plan’ Wij zijn deze maand gestart met Mijn Plan. Het plan waar de cliënt eigenaar van is, dat gebaseerd is op positieve gezondheid en dat […]

Feestelijke opening buurtpunten Heerlerbaan

Vrijdag 14 december trok in Heerlerbaan een huifkar vol buurtbewoners om het kwartier heen en weer tussen The Flash en het wijkpunt Peter Schunck. Op beide locaties werd deze middag in het bijzijn van heel veel enthousiaste buren een buurtpunt geopend door wethouder Peter van Zutphen. Het buurtpunt Peter Schunck om half vijf en buurtpunt […]

STAND-BY! opent 5 buurtpunten in 2018

Eén van de doelen van Heerlen STAND-BY! in 2018 was het openen van minimaal één buurtpunt in elk van de vier gebieden in Heerlen. En dat is gelukt. Met de opening van buurtpunten The Flash en Peter Schunck in Heerlerbaan kwam de teller voor dit jaar op vijf buurtpunten uit. Eerder dit jaar openden ook […]

Sensoor gaat verder als Luisterlijn

Op 12 december onthulde Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, in Beeld en Geluid te Hilversum, de nieuwe naam van Sensoor: de Luisterlijn. Deze naam legt uit wat het belangrijkste is in de gesprekken die via de Luisterlijn worden gevoerd, namelijk luisteren.   Nieuwe naam dringend nodig In de WMO is opgenomen dat er voor elke […]