Artikelen door Mariska van der Hoek

Kwartiermakers sport & cultuur

Afgelopen periode wijzigden we de opdracht en daarmee de inzet  van de kwartiermakers sport & cultuur. In 2018 inventariseerden we de ondersteuningsvraag van inwoners op het gebied van sport en cultuur en ontsloten we het sportieve en culturele aanbod verder. Opmerkelijk was dat er weinig vraag is naar sport en cultuur. Daar waar er wel vragen […]

Alternatieven voor individuele begeleiding

In het najaar van 2018 hebben we twee alternatieve ondersteuningsvormen ontwikkeld: kortdurende groepsbegeleiding en kortdurende thuisbegeleiding. Hiermee bieden we alternatieven voor langdurige ondersteuning die één-op-één achter de voordeur plaatsvindt en die vaak onvoldoende tot vooruitgang leidt. Afgelopen maanden implementeerden we deze nieuwe begeleidingsvormen breder, hetgeen leidde tot heel tevreden inwoners én medewerkers. Binnenkort evalueren we […]

Integratie fysiek en sociaal domein

Eén van de leden van Heerlen STAND-BY! (LEVANTOgroep) organiseerde een samenwerking tussen Heerlen STAND-BY!, een aantal woningstichtingen en de gemeente. Doel hiervan is om in de buurt GMS de samenwerking te verstevigen zodat: huurders/inwoners snellere en betere ondersteuning krijgen; professionals meer een bijdrage leveren vanuit hun opdracht (rolhygiëne) we kunnen komen tot een gezamenlijke visie […]

Anders denken, doen en organiseren

Integrale samenwerking op wijkniveau met positieve gezondheid als uitgangspunt: deze ingrediënten vormen de basis van de pilot ‘Anders denken, Anders doen en Anders organiseren’ in de wijk Hoensbroek in Heerlen. Met de pilot, die op 2 mei van start ging, willen betrokken partijen (zie kader) hun activiteiten op het gebied van zorg en welzijn beter […]

Je bent niet alleen en jouw verhaal doet ertoe! – In2yourplace Heerlen

Vanaf dinsdag 7 mei organiseert In2yourplace nieuwe meetings voor jongvolwassenen tussen de 16 en 27 jaar oud. De meetings beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. Wat gaan we doen? In een veilige omgeving ontmoeten jongeren elkaar tijdens interactieve bijeenkomsten begeleid door jongeren die zelf vanuit hun ervaring trainer zijn geworden en andere […]

Let’s make it @ease in Heerlen

Vernieuwend vormgeven van jeugdzorg, anoniem, gratis, zonder wachtlijst? Jazeker @ease doet het gewoon! Hoe dan? Kom naar onze informatie- en brainstormavond en we vertellen je precies hoe @ease werkt en hoe er o.a. 2 succesvolle centra al geopend zijn in Maastricht en Amsterdam. Het is een avond waarop we je graag ontmoeten en uitnodigen tips, […]

Gratis theatervoorstellingen: Stillen & Kortsluiting in mijn hoofd

Op dinsdag 8 april vindt de gratis theatervoorstelling Stillen plaats. Deze voorstelling gaat over de lange weg naar herstel na een eetstoornis. Op 17 april kunt u een bezoek brengen aan ‘Kortsluiting in mijn hoofd’. Een cabareteske,  muzikale voorstelling die gaat over Brenda. Brenda is pas bevallen van haar derde zoontje als ze een postpartumpsychose krijgt. […]

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de evaluatie over 2018 kwam het volgende naar voren: Tevredenheid van medewerkers 80% van de medewerkers geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over het werken bij STAND-BY! 18 % is neutraal 2% is niet tevreden Medewerkers noemden als belangrijkste voordelen aan het werken bij STAND-BY!: de samenwerking met ketenpartners; […]

Programmalijnen verfijnd

In de eerste maanden van dit jaar verfijnden we de volgende programmalijnen Inzet van groepsgerichte activiteiten bij veel voorkomende individuele ondersteuningsvragen (afname van individuele ondersteuning). Inzet op participatie in plaats van dagbesteding (leerwerktrajekten en buurtgerichte participatieprojecten). Verbinden van groepsgerichte welzijns- en zorgactiviteiten. Opzetten van lotgenotencontacten. Werven en inzetten van vrijwilligers bij groepsgerichte activiteiten. Ontwikkelen van […]