Artikelen door Mariska van der Hoek

Nieuwe directeur voor STAND-BY!

Op 1 oktober startte Peggy Weelen als nieuwe directeur bij Heerlen STAND-BY! Zij volgt daarmee Elvira van Bergen op die per 1 juni na een periode van vier jaar vertrok en directeur werd bij Radar. Peggy heeft meer dan 20 jaar bij de gemeente Heerlen gewerkt en heeft veel ervaring in het sociaal domein.  Bij […]

Parkstad aan Zee

Voor het 3e jaar op rij vindt komende zomer Parkstad aan Zee in Heerlen plaats. Parkstad aan Zee biedt kinderen uit groep 7-8 afkomstig uit gezinnen die om financiële redenen niet op vakantie kunnen, een inspirerende en leerzame week. Dit jaar zijn er twee edities en wel van 16 t/m 19 juli en van 22 t/m […]

ZUYD Hogeschool

De samenwerking in de Leergemeenschap in Heerlerheide verloopt uitstekend. De meerwaarde van de hogeschool is hier groot. Voor volgend jaar vragen we samen een RAAK subsidie aan om de samenwerking voort te zetten. Zo willen we het leervermogen van de coöperatie verder vergroten. Daarnaast heeft Zuyd HS ons gevraagd om deel te nemen aan de […]

Informele zorg

De samenwerking met de informele zorg op operationeel vlak is er al. Zoals bijvoorbeeld bij de inloop voor mantelzorgers of het trainen van vrijwilligers. Maar we willen graag meer. We zijn van plan om na de zomervakantie met kwartiermakers informele zorg te starten. Dit zijn medewerkers van Heerlen STAND-BY! die gecoacht worden door CIZOP om […]

Vluchtelingenwerk

Asielzoekers en statushouders: een specifieke groep inwoners van Heerlen, die om specifieke aandacht vraagt. Om te voorkomen dat hun hulpvragen verder toenemen en om de integratie te bevorderen gaan we in een vroeg stadium samen met Vluchtelingenwerk aan de slag. Ook dit doen we in een pilot waarbij onze medewerkers leren over voorkomende culturen bij […]

Buurtpunten en -locaties

Buurtlocaties worden opgezet daar waar mensen van nature al komen of daar waar juist een hiaat is. In het eerste geval sluiten we aan op bestaande plaatsen en in het tweede geval ontwikkelen we zelf een buurtlocatie. Inmiddels maken we ook al gebruik van accomodaties die niet van één van de leden zijn zoals een […]

Begroting 2020 & opvolging directie

Aanloop naar begroting 2020 We zijn gestart met de eerste voorbereidingen op de begroting van 2020.  Samen met de werkgroep Financiën & controlling onderzochten we het begrip functionele begroting. Dit leidt tot een aantal uitgangspunten waarover de ALV vergadert. Opvolging directie Het Bestuur nam de werving en selectie van de nieuwe directie ter hand. De […]

AVG

Een tweetal AVG-functionarissen en jurist brachten in kaart hoever we zijn met de uitvoering van ons plan van aanpak rondom de AVG. Hieruit blijkt dat we op koers liggen. Desalniettemin vraagt de uitvoering de komende tijd aandacht. Niet zozeer op technisch vlak, maar meer in houding & gedrag van alle medewerkers. We starten dan ook […]

Governance

De werkgroep Toezicht adviseerde over de invulling van indirect en waardengericht toezicht. Op 28 mei houdt de extern adviseur dhr. Hoek dit advies tegen het licht samen met bestuurders en toezichthouders. De heer Hoek heeft op voorhand al aangegeven dat het advies zoals het er nu ligt voor het grootste gedeelte passend is voor het […]

Startschot voor transformatie dagbesteding

Een startschot is het niet helemaal, we zijn hier natuurlijk al een tijdje mee aan de slag. Maar vanaf mei gaan we aan de slag met een nog breder transformatieplan. Eén van de onderdelen is het beschrijven van de transformatie per dagbestedingslocatie. Hierin komt te staan welke mooie successen de dagbesteding op die locatie al […]