Artikelen door Mariska van der Hoek

Wees alert op signalen van huiselijk geweld

In deze tijd van corona moeten we ons helaas ook zorgen maken over huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Doordat we met z’n allen moeten thuisblijven, zitten we elkaar dichter op de lip. Spanningen in het gezin kunnen oplopen. En doordat kinderen niet meer naar school gaan en hulpverleners lang niet altijd meer bij mensen aan […]

Ouderen infolijn KBO-PCOB in 10 talen

Zo veel mogelijk ouderen de kans bieden om vragen te stellen over de coronacrisis of een luisterend oor te bieden, is het gezamenlijke doel van seniorenorganisaties KBO-PCOB en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) Sinds 16 maart is er een speciale informatielijn in het leven geroepen voor senioren. Senioren kunnen er terecht met […]

Steffie legt corona eenvoudig uit

Het Ministerie van Volksgezondheid is de website corona.steffie.nl gestart. Op de website legt uitleghulp Steffie informatie over het coronavirus op een eenvoudige manier uit. Daarmee wil de overheid laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking informeren over het virus en de genomen maatregelen om de uitbraak in te dammen. Steffie zet zich in voor iedereen […]

Corona maatregelen: ouderenactiviteiten afgelast

In verband met de nieuwe richtlijnen rondom het coronavirus hebben wij besloten om  alle activiteiten specifiek voor ouderen worden georganiseerd door beroepskrachten, stagiaires, vrijwilligers of vakkrachten af te lasten. Overige activiteiten in de Buurtpunten gaan  wel door. Daarnaast roepen we alle bezoekers van onze Buurtpunten op om de landelijke richtlijnen te volgen: blijf thuis bij […]

Twee publicaties over leergemeenschap Heerlerheide

Naar aanleiding van onderzoek in de leergemeenschap heeft Jerome van Dongen, docent-onderzoeker bij de Academie voor Verpleegkunde  en het lectoraat Wijkgerichte Zorg van Zuyd Hogeschool een tweetal artikelen geschreven voor WMO-magazine. Een van de thema’s binnen de leergemeenschap Heerlen STAND-BY! was erkenning en facilitering van burgerinitiatieven. STAND-BY! collega Ed Hoogenboom vertelt in het eerste artikel […]

Gratis workshops voor lokale initiatieven

Praktisch en concreet aan de slag met zaken als crowdfunding, social media, pitchen of burgerplanvorming. Stroop je mouwen maar op, pak je agenda erbij en doe mee! De workshops zijn altijd ‘s avonds en vinden op meerdere plekken in het land plaats. En tijdens de trainingstrajecten volg je gedurende een aantal weken diverse workshops en […]

Lessen uit Heerlen – leren uit de praktijk

Movisie bundelt op haar website praktische en diepgaande kennis over sociale vraagstukken. Dat doen ze onder andere rondom thema’s. In het thema ‘Maatschappelijke zorg’ verscheen op 17 februari 2020 een artikel met de titel ‘Hoe geef je de samenwerking tussen zorg en sociaal domein integraal vorm?’ In dit artikel zoomt Movisie in op hoe verschillende […]

Heerlen krijgt een ‘Huis van het Recht’

In Heerlen start het eerste ‘Huis van het Recht’. Hierdoor kunnen mensen die te maken hebben met verschillende problemen op gebied van bijvoorbeeld schulden, huisvesting, verstoorde familierelaties of een verslaving bij een fysiek loket terecht voor hulp. In deze pilot van het Huis van het Recht werken rechtbank Limburg, gemeente Heerlen en Het Juridisch Loket […]