Begeleide groepsactiviteiten voor specifieke doelgroepen gerealiseerd

Heerlen STAND-BY! realiseert begeleide groepsactiviteiten voor diverse doelgroepen. Deze specifieke activiteiten zijn bestemd voor mensen die meer structuur en aandacht nodig hebben, dan bij de reguliere activiteiten in het Buurtpunt mogelijk is. Medewerkers vanuit de dagbesteding, met specifieke deskundigheid, ondersteunen (de vrijwilligers van) deze activiteiten.

Begeleide groepsactiviteiten voor mensen met GGZ en psycho-sociale problemen

In februari is in Buurtpunt de Paulus in de Passart gestart met activiteiten voor mensen met GGZ en psycho-sociale problemen, die behoefte hebben aan een daginvulling. De activiteiten zijn gericht op het versterken van zelfredzaamheid en zelfontplooiing. Het streven is dat deze mensen hun eigen kwaliteiten onderkennen en deze, waar mogelijk, inzetten ten behoeve van hun buurt. De groep is voortvarend gestart en bestaat op dit moment uit 9 mensen. De eerste resultaten zijn positief. Deelnemers geven onder meer aan dat zij steun ondervinden vanuit de groep waardoor er minder of geen individuele ondersteuning nodig is. Ook willen 3 deelnemers graag activiteiten doen die ten goede komen aan de buurt en samenleving.

Op korte termijn start er een tweede groep in Buurtpunt SamSam in Zeswegen.

Begeleide groepsactiviteiten voor mensen voor ouderen

In Molenberg was er behoefte aan activiteiten voor ouderen. In juni is een groep gestart in Buurtpunt het Broederhuis, met 4 deelnemers. In deze groep is ruimte voor meer deelnemers. De activiteiten zijn gericht op mentaal en fysiek vitaal blijven. Ook willen we tijdig kunnen anticiperen op ouderdomsverschijnselen om zo om te leren gaan met achteruitgang.

We willen deze activiteiten in meer Buurtpunten organiseren.

Vrijwilligersplekken voor participatie cliënten gemeente

Met de gemeente Heerlen heeft Heerlen STAND-BY! afspraken gemaakt om mensen die een uitkering in het kader van de participatiewet ontvangen maar een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, te bemiddelen naar een vorm van vrijwilligerswerk. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten; deze mensen ontvangen een zinvolle daginvulling en anderzijds leveren zij een bijdrage aan de samenleving.

Op dit moment worden de vrijwilligersplekken geïnventariseerd in de buurt, het Buurtpunt en de maatjesprojecten. In de nabije toekomst start een jobcoach om deze vrijwilligers te begeleiden.

Blijf op de hoogte, abonneer jezelf op onze nieuwsbrief.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *