Medewerkerstevredenheid blijft gelijk in 2020

Afgelopen maart hielden we weer het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder medewerkers.  De tevredenheid van de medewerkers wijkt niet veel af van die van vorig jaar.  Het overgrote deel van de medewerkers is tevreden over het werken voor Heerlen STAND-BY! en in het Sociaal Buurtteam.

Aantal respondenten

Wel hadden we te maken met een relatief lage respons. In totaal opende 198 medewerkers de vragenlijst. Daarvan voltooide slechts 35%, 70 personen de vragenlijst. Daarmee is de respons lager dan vorige keer, toen 83 medewerkers de vragenlijst voltooide.

Tevredenheid

De tevredenheid over het werken voor STAND-BY! is met 0,1 punt gestegen. Bij de stelling ‘Ik kan bij HSB doen waar ik goed in ben, lag de score dit jaar 0,2 punt hoger. Van de tevredenheid over het werken in het Sociaal Buurtteam zijn voor  2019 geen gegevens beschikbaar.

 

 

 

 

Samenwerken binnen de keten

Opvallend is dat er minder vaak een regisseur wordt aangewezen bij meervoudige problematiek, terwijl medewerkers aangeven vaker deze rol op zich te nemen. In de ervaring van medewerkers wordt de regie in lastige zaken steeds vaker bij STAND-BY! neergelegd.

  1. Hoe verloopt de samenwerking tussen professionals van andere ketenorganisaties?
  2. Als er sprake is van procesregie bij meervoudige problematiek, wordt er dan een regisseur aangewezen?
  3. Als er sprake is van procesregie bij multiproblem, wordt er dan een regisseur aangewezen?
  4. Ik neem de rol van procesregisseur op me bij meervoudige problematiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1=nooit, 10=altijd)

Ondersteuning op maat

Het bieden van ondersteuning op maat aan de cliënt lukt steeds beter.

  1. Ik kan ondersteuning bieden die aansluit op de behoeften van de cliënt
  2. Ik pas creatieve oplossingen toe om tot ondersteuning op maat te komen.
  3. Ik kijk samen met de cliënt naar zijn eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van het netwerk.

Dienstverlening bleef in stand, ondanks COVID

Dat onze dienstverlening werd bemoeilijkt door COVID mag duidelijk zijn. Desondanks zijn de medewerkers er van overtuigd dat de Sociale Buurtteams hun dienstverlening redelijk goed in stand hebben kunnen houden.

  1. Heeft de Covid-periode jou belemmerd in de uitvoering van je werk?
  2. Heeft jouw SBT de dienstverlening op peil kunnen houden in de Covid-periode?
  3. Denk je in de toekomst gebruik te blijven maken van de inzet digitale middelen als onderdeel van het ondersteuningstraject, bijv. beeldbellen?

(1-niet, 10 = volledig)

 

close

Blijf op de hoogte!
Abonneer u nu op onze nieuwsbrief:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen om u onze nieuwsbrief toe te sturen.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *