Implementatie Meldcode afgerond

Als onderdeel van de implementatie van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben alle medewerkers in mei een verdiepingstraining gevolgd. Deze training werd verzorgd door de aandachtsfunctionarissen Meldcode.

Korte video’s per onderdeel

De training werd gegeven aan de hand van een aantal korte video’s, waarin medewerkers uitleg kregen over de toepassing van de Meldcode in de praktijk. De video’s laten zien hoe je als medewerker van JENS of STAND-BY! praktisch aan de slag kunt met de meldcode. Ook kunnen de video’s worden gebruikt bij het training nieuwe collega’s kunnen de video’s worden ingezet.

Aandachtsfunctionaris beantwoordt vragen

In de video’s kwamen vragen aan bod zoals, wat de rol is van de aandachtsfunctionaris, wat moet ik doen en vastleggen tijdens de verschillende stappen van het stappenplan en wat is de relatie van de Meldcode met de Kindcheck en de Verwijsindex Parkstad. Na elke video kon toelichting worden gegeven door de aandachtsfunctionaris.

Laatste onderdeel scholingstraject Meldcode

Met de verdiepingstraining is het laatste onderdeel van het scholingstraject dat vorig jaar startte, afgerond. Het scholingstraject bestond uit bijeenkomsten, een e-learning van Augeo en de verdiepingstraining. Nu alle medewerkers de verdiepingstraining hebben gevolgd, wordt de Meldcode een vast onderdeel van casuïstiekoverleg en besprekingen. Uiteraard blijven we ook hierna regelmatig aandacht besteden aan de Meldcode.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *