Waar staan we voor?

Heerlen STAND-BY! is inmiddels aan het vijfde jaar van haar bestaan begonnen. De roerige beginjaren van de organisatie zijn voorbij. De meeste medewerkers hebben hun plekje binnen de coöperatie wel gevonden en onderschrijven de werkwijze van STAND-BY!, zo blijkt uit de jaarlijkse medewerkers onderzoeken. Maar in de loop van de jaren was het gezamenlijk beeld  wat verwaterd. En sinds de start van STAND-BY! zijn er heel wat medewerkers vetrokken en nieuwe voor in de plaats gekomen. Tijd voor een herijking dus.

Gezamenlijk beeld

Na een voorstel van medewerkers, zijn we eind 2020 aan de slag gegaan met het thema ‘Professionaliteit’ en hebben we hier een traject voor uitgezet. In dit traject, waar we het hele jaar 2021 voor uit trekken, stellen we samen onze basiswaarden opnieuw vast, bekijken wat essentieel is voor STAND-BY! en wat ons uniek maakt. Een werkgroep, waarin ieder SBT vertegenwoordigt is, bepaalt de koers en de onderwerpen in het traject.

Elk SBT verkennen de vragen met elkaar en bepalen wat de antwoorden hierop voor hen persoonlijk, voor de cliënt en voor hun team betekenen. Hiermee beogen we niet alleen persoonlijke groei bij medewerkers maar ook een hechter functionerend team te realiseren.

Aanscherping

Inmiddels hebben we samen onze missie en visie aangescherpt en kijken we naar de grondhouding en competenties van een medewerker bij STAND-BY!

In de loop van het jaar gaan we ook nog met de volgende vragen aan de slag:

  • Wat vinden we van de transformatie van ons aanbod?
  • Hoe gaan we met specifieke doelgroepen om?
  • Beschikken we over de juiste deskundigheid?
  • Zijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk?
  • Zijn we eenduidigheid in het methodisch handelen?
  • Welke mogelijkheden zien wij om deze relaties te versterken?

Aan het eind van dit jaar evalueren we het traject dat we samen doorlopen hebben en bespreken we of er andere thema’s zijn die we nog aan de orde willen stellen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *