Samen sta je sterker!

Samen sta je sterker. Dat geldt niet alleen voor de partners van Heerlen STAND-BY!, maar ook vaak voor de inwoners van Heerlen. In een groep leer je van elkaar en kun je ervaringen uitwisselen. Bij Heerlen STAND-BY! maken we steeds vaker gebruik van vormen van collectieve ondersteuning. Maar niet altijd is duidelijk welke vormen van ondersteuning er zijn en wanneer ze ingezet kunnen worden. Soms overlappen bepaalde vormen van ondersteuning elkaar ook.

Vakgroep collectieve ondersteuning

Intensievere samenwerking tussen de verschillende vormen van collectieve ondersteuning is daarom nodig. Ook willen we collectieve ondersteuning een prominentere plek binnen STAND-BY! geven. Daarom hebben we een vakgroep Collectieve Ondersteuning ingericht.

Deze groep collega’s heeft afgelopen maanden gewerkt aan de notitie ‘Collectieve ondersteuning waarin we een aantal zaken hebben vastgelegd, waaronder:

  • Welke vormen van collectieve ondersteuning hebben we: groepsbegeleiding, groeps-maatschappelijk werk, zelfregiegroepen en herstelgroepen en de training Positieve gezondheid.
  • Welke vorm zet je wanneer in? En wat zijn de verschillen?
  • Hoe is de toegang tot collectieve ondersteuning geregeld?
  • Hoe registreer je collectief aanbod?
  • Welke groepen zijn er op dit moment?

Bekendheid vergroten

Komend jaar gaat de vakgroep eerst aan de slag met het vergroten van de kennis over collectieve ondersteuning in de eigen organisatie en het zichtbaar maken van onze groepsondersteuning voor partners en bewoners.

Daarnaast worden de verschillende vormen van collectieve ondersteuning op elkaar afgestemd om overlap te vermijden en worden groepsbegeleiding, groepsmaatschappelijk werk en zelfhulpinitiatieven verder doorontwikkeld.

Pilot ‘Positief Gezond’ als verlengd intake

Een ander onderdeel waar de vakgroep zicht dit jaar mee bezig gaat houden is de ontwikkeling van een pilottraining ‘Positief Gezond’.  Daarbij zetten we het gedachtengoed van Positieve Gezondheid in om een beter beeld te krijgen van de wensen, vragen en problemen van de mensen die bij ons aankloppen voor ondersteuning. In het artikel ´Pilot Training Positief Gezond´ leest u hier meer over.

In de volgende nieuwsbrieven van dit jaar zullen we aandacht besteden aan de verschillende vormen van collectieve ondersteuning.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *