Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Alle medewerkers van Heerlen Stand-By! worden geschoold in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een landelijk instrument dat een methodische handelswijze biedt bij signalen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen helaas nog veel te vaak voor. Iedere medewerker moet daarom weten hoe je signalen van mishandeling herkent, en welke stappen je kunt zetten om de situatie te verbeteren. Met dit implementatietraject zorgen we ervoor dat alle medewerkers die voor STAND-BY! werken op dezelfde manier met de Meldcode omgaan.

Aandachtsfunctionarissen & e-learning

Afgelopen jaar zijn acht medewerkers opgeleid tot aandachtsfunctionaris. Zij vormen de eerste vraagbaak voor collega’s in de organisatie. Daarnaast hebben we kick-off bijeenkomsten georganiseerd en hebben alle medewerkers een e-learning gevolgd. Dit was mogelijk door een financiële bijdrage van de gemeente Heerlen en de provincie Limburg.

Samen tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

In de eerste fase van de implementatie van de meldcode zijn niet alleen medewerkers van JENS en STAND-BY! getraind. Ook medewerkers van Impuls (Kerkrade), de sportconsulenten in Heerlen en een aantal medewerkers van Novizorg namen deel aan de bijeenkomsten en de e-learning. Zo zorgen we voor brede algemene kennis van de meldcode.

Toepassing in de eigen organisatie

Dit jaar organiseren we nog een training per gebied waarin de toepassing voor Heerlen STAND-BY! en JENS verder wordt toegelicht. In deze training is gekozen voor blended learning. De aandachtsfunctionarissen gebruik hiervoor een videopresentatie en combineren die met een digitale bijeenkomst om verdere vragen te beantwoorden.

Verwijsindex Parkstad

Gekoppeld aan de implementatie van de Meldcode is ook de implementatie van de Verwijsindex Parkstad bij Heerlen STAND-BY!. Deze is gepland de eerste helft van 2021. Totdat de Verwijsindex bij STAND-BY! geïmplementeerd is, melden medewerkers via de protocollen van hun moederorganisatie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *