Eenzaamheid onder ouderen

Wat doe je er aan?

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. Samen met de gemeente Heerlen wil STAND-BY! eenzaamheid eerder signaleren en de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Dat doen we met eigen initiatieven en door aan te sluiten bij al bestaande initiatieven van anderen in de gemeente.

Huisbezoek van 80+ naar 75+

Al jaren bezoeken de vrijwillige ouderenconsulenten alle inwoners van Heerlen in het jaar dat ze 80 worden. De ouderenconsulten nemen contact met hen op en bieden vrijblijvend een gesprek aan waarin de 80-jarige kan aangeven waar hij of zij behoefte aan heeft of ondersteund wil worden.
Afgelopen jaar voerden we het project ‘Eenzaamheid 75-plus’ uit. Vrijwilligers brachten daarbij een bezoek aan 75-plussers, specifiek gericht op het thema ‘eenzaamheid’.

Mede naar aanleiding van dit project en gesprekken met wethouder Keulen (o.a. Integraal Ouderenbeleid) gaan we de huisbezoeken van de ouderenconsulenten vernieuwen. Niet alleen de vorm en de inhoud van het gesprek wordt daarbij aangepast. Ook wordt de leeftijd voor het reguliere huisbezoek verlaagd. Deze is inmiddels al aangepast naar 75 jaar.

Naast het reguliere huisbezoek van onze ouderenconsulenten, bezoeken ook onze ouderenadviseurs (beroepskrachten van STAND-BY!) senioren op basis van vragen of signalen uit de omgeving. Deze bezoeken zijn niet gebonden aan een bepaalde leeftijd.

Verbinding met andere initiatieven

Medio 2020 heeft de gemeente Heerlen het Meldpunt Eenzaamheid gestart. Als het Meldpunt een vraag krijgt, pakken de sociale buurtteams van STAND-BY! deze vraag verder op. Daarnaast is in Hoensbroek de ‘Coalitie tegen Eenzaamheid’ opgericht, waarin partijen samenwerken om eenzaamheid te bestrijden. Heerlen STAND-BY! is één van de partners in deze coalitie. In het laatste kwartaal van 2020 zijn we ook de verbinding aangegaan met Sociaal Maatje Heerlen (voorheen Heerlen Against Corona). Over dit initiatief leest u meer in het artikel ‘Sociaal Maatje staat voor eenzame Heerlenaren klaar’.

Gezamenlijk optrekken

Om de verbinding met gemeentelijke initiatieven op het terrein van eenzaamheid te verstevigen en om de huisbezoeken van onze ouderenconsulenten te verdiepen, zijn drie werkgroepen gevormd rondom de thema’s eenzaamheid, financiën en wonen.
Elke werkgroep bestaat uit een medewerker van STAND-BY!, een vrijwilliger en een vertegenwoordiger van de KBO. In de werkgroep eenzaamheid is ook een beleidsambtenaar van de gemeente Heerlen vertegenwoordigd. Wij verwachten in april de eerste resultaten van deze werkgroepen.

Blijf op de hoogte, abonneer jezelf op onze nieuwsbrief.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *