Uniforme werkwijze meldcode ‘Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’

Tot nu toe werkt onze medewerkers volgens de richtlijnen van de moederorganisaties met de meldcode ‘Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’. Om ervoor zorgen dat al onze medewerkers een uniforme werkwijze hanteren, hebben we samen met JENS en in nauwe afstemming met het Expertiseteam een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld.

300 deelnemers in Heerlen

De implementatie van de uniforme werkwijze vindt plaats aan de hand van een implementatieprogramma, dat wordt uitgevoerd in het laatste kwartaal van dit jaar. Een introductiebijeenkomst in het kader van dit programma heeft inmiddels plaats gevonden. Hier namen ongeveer 300 medewerkers uit Heerlen deel. In totaal volgen bijna 390 medewerkers het programma.

Implementatieprogramma

Met het implementatieprogramma geven we een stevige impuls de meldcode ‘Huiselijke geweld en kindermishandeling’. Het implementatieprogramma bestaat uit vier onderdelen:

  • Een kick-offbijeenkomst in september, waarin het belang van de meldcode centraal staat.
  • Een e-learning via Augeo in oktober, waarin het gebruik en de toepassing van de meldcode wordt toegelicht.
  • Vertaling naar de praktijk in november/december, waarbij we de processen en de werkwijze in Heerlen toelichten.
  • Borging in casuïstiek en overleg begin 2021, waarbij we casussen bespreken over huiselijk geweld en kindermishandeling en medewerkers ondersteunen bij de behandeling daarvan.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *