Iets meer samen- herstart activiteiten

Vanaf 1 juni zijn de Coronamaatregelen verruimd, waardoor we stapsgewijs kunnen starten met activiteiten op locatie. Om alles in goed banen te leiden en veilig te kunnen opstarten is er een werkgroep ‘1,5 meter werkomgeving’ samengesteld waarin we werken aan de veilige herstart van activiteiten op de locaties.

Op onze website vindt u een overzicht van de actuele stand van zaken.

Huisbezoeken

Waar we in het begin van de coronacrisis huisbezoeken tot een minimum beperkten, hebben we de fysieke contacten met cliënten inmiddels verder geïntensiveerd. Dat kan een huisbezoek zijn, maar we maken ook nog steeds gebruik van ‘alternatieven’ zoals een bezoek aan de deur, het maken van een wandeling, beeldbellen of een afspraak op de locatie Kruisstraat.

Dagbesteding

Ook medewerkers van de dagbesteding beperkten fysieke contacten in het begin zo veel mogelijk. Slechts een kleine groep cliënten, voor wie dit echt noodzakelijk was, nam deel aan dagbestedingsactiviteiten op locatie. Voor de overige cliënten organiseerden we alternatieve vormen van ondersteuning, zoals beweegprogramma’s en online sociale activiteiten.

Stapsgewijs worden de dagbestedingsactiviteiten inmiddels uitgebreid, zodat zo veel mogelijk cliënten, binnen de mogelijkheden en beperkingen van een locatie, weer naar de dagbesteding kunnen.

Beweegactiviteiten

De sportconsulenten organiseerden in april en mei al verschillende beweegactiviteiten ‘op afstand’, bijvoorbeeld bij verschillende flatgebouwen en verzorgingshuizen. Nu wordt een deel van de reguliere beweegactiviteiten voor groepen weer opgepakt, voor zover deze buiten plaats kunnen vinden. Uiteraard met in achtneming van alle hygiënemaatregelen.

Buurtpunten en andere activiteitenlocaties

Welke activiteiten we herstarten is onder andere afhankelijk van de locatie waar een activiteit plaatsvindt. Soms is het niet mogelijk om op een bestaande locatie of in een bestaande ruimte de ‘1,5 meter regel’ in acht te nemen. Dan moeten we eerst op zoek naar een alternatieve ruimte.

Voor de volgende activiteiten hebben we inmiddels een planning gemaakt:

  • In juni starten we gefaseerd met de activiteiten ‘Inloop en ontmoeten’. Waar deze activiteiten normaal gesproken vrij toegankelijk zijn, kunnen bewoners nu alleen deelnemen na aanmelding. Voor de zomerperiode worden ook de mogelijkheden onderzocht voor ontmoeting in de open lucht.
  • Naar verwachting starten we vanaf juli/augustus met groepsgerichte activiteiten, groepsbegeleiding en het groepswerk van het maatschappelijk werk.

In september, na de jaarlijkse ‘zomervakantie’ in juli en augustus, worden de activiteiten van Meer Bewegen voor Ouderen weer opgestart.

Blijf op de hoogte, abonneer jezelf op onze nieuwsbrief.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *