Bedrijfsvoering

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Het MTO 2018 is uitgezet, bij zowel de groep medewerkers van vorig jaar (SBT en TAB) als bij de andere groep medewerkers (medewerkers groepsondersteuning en team opbouwwerk).
Voor de eerste groep kunnen we de uitkomsten dus vergelijken met vorig jaar. Voor de tweede groep hebben we een 0-meting.
We kijken uit naar de resultaten die we eind februari verwachten.

Terugbrengen administratieve last

Voor het belangrijkste onderdeel in het terugbrengen van de administratieve last, het reduceren van dubbele registratie op cliëntniveau door medewerkers, is na het goedkeuren van de begroting van 2019een projectopdracht uitgezet .
In december is met de uitvoering gestart. We liggen op koers met de inventarisatieronde langs de leden en we zien nog geen beren op de weg om de registratie anders aan te pakken.

Werkgroep Toezicht

Eind 2018 startte de werkgroep toezicht. Deze werkgroep bestaat uit een afvaardiging van de toezichthouders van de leden en komt met een advies over waardengericht toezicht op de quattro aim. Verwachting is dat het advies in de komende maanden klaar is.

Nieuw bekostigingssystematiek leveranciers

Eind december hebben we onze leveranciers ontvangen en wegwijs gemaakt in de nieuwe bekostigingssystematiek. We gaan werken met een lumpsum per cliënt in plaats van p*q.  Leveranciers krijgen hierdoor meer regelruimte en minder administratieve last.
De leveranciers waardeerden onze communicatie hierover en het merendeel ziet de voordelen van de nieuwe bekostigingssystematiek.
Echter blijven de leveranciers en masse aangeven dat ondersteuning leveren die zij leveren in Heerlen verliesgevend is.

Outreachende werkwijze participatie gestopt

Begin december hebben we in goed overleg met de gemeente besloten om te stoppen met de outreachende werkwijze om 250 participatiewetcliënten te matchen richting vrijwilligerswerk en dagbesteding. Reden hiervoor is dat we in de praktijk tegen teveel hick-ups aanliepen en de ambities van de gemeente en STAND-BY! niet met elkaar overeenstemden.
Ondanks dat, is het goede nieuws dat wij jaarlijks meer dan 250 cliënten met een uitkering activeren, trainen en verder helpen op de participatieladder, conform onze SROI-opgave.

Contractverlenging

Om een besluit te kunnen nemen over het al dan niet te verlengen van het contract met de gemeente vanaf 2020 is een aantal inzichten nodig.
De eerste stap hierin is met elkaar evalueren.  Met ALV, Bestuur, directie, leidinggevenden en MT evalueerden we intern op 17 december. Op 8 februari 2019 volgt de evaluatie met de gemeente, waarna de gemeente met het Bestuur/directie op 22 februari het huidige contract evalueert.

Formatie

Na de financiële vertaling van de beschikbaarheid van medewerkers (intakers, kwartiermakers, praktische thuisbegeleiders en ambulante begeleiders), vindt nu de formatieve en personele invulling plaats. Een puzzel die, meer dan verwacht, complex is.

close

Blijf op de hoogte!
Abonneer u nu op onze nieuwsbrief:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen om u onze nieuwsbrief toe te sturen.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *